Sự kiện hot
9 tháng trước

Khoáng sản Hà Giang có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

Theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155 do báo cáo tài chính năm trong 3 năm từ 2019 – 2021 của HGM đều có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HNX sẽ xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HGM.

Sở GDCK Hà Nội vừa có thông báo về việc cổ phiếu của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM – sàn HNX) có khả năng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Cụ thể, theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155 do báo cáo tài chính năm trong 3 năm từ 2019 – 2021 của HGM đều có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. HNX sẽ xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HGM. 

Tại Báo cáo tài chính năm 2021, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ rằng, nếu Công ty trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính theo đúng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán Việt Nam thì trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Khoản mục Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng cùng số tiền 11,5 tỷ đồng.

Về vấn đề này, Khoáng sản Hà Giang cho rằng, tại ngày 31/12/2021 Công ty đã trình bày khoản đầu tư tài chính vào CTCP Gang thép Cao Bằng theo giá gốc là 69,46 tỷ đồng và Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 11,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Gang thép Cao Bằng chưa công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán nên chưa đủ cơ sở để hoàn nhập khoản dự phòng này.

Bên cạnh đó, vấn đề nhấn mạnh về khoản thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi khi doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2006 cho giai đoạn 2008 – 2018 theo kiến nghị của kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 – Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, Công ty đã có công văn giải trình, kiến nghị gửi cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và Cục thuế địa phương. Đến nay vẫn đang chờ ý kiến của đơn vị có thẩm quyền.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2021, kết thúc năm 2021, Khoáng sản Hà Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 154 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 88,77 tỷ đồng và 70,42 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp hơn 8 lần và 7 lần so với kết quả năm 2020, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 8 năm qua của HGM.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: