Sự kiện hot
11 tháng trước

Masan lên phương án phát hành cổ phiếu tỷ lệ 5:1

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 236,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

CTCP Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành hơn 236,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng là từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính công ty mẹ gần nhất được kiểm toán. Được biết, theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm soát, đến cuối tháng 6/2021, thặng dư vốn cổ phần của Masan là hơn 11.084 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được phát hành trong quý I hoặc quý II/2022 sau khi nhận được chấp thuận của UBCK. Thời điểm cụ để giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, MSN ghi nhận doanh thu thuần đạt 64,801 tỷ đồng thực hiện 70.4% mục tiêu doanh thu thuần ở mức thấp cho năm 2021 là 92,000 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 2,126 tỷ đồng, thực hiện 85% mục tiêu lợi nhuận ở mức thấp là 2,500 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2021, tổng vay nợ hợp nhất của MSN là 61,036 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 12,650 tỷ đồng.

Theo MSN, quý 4/2021 dự kiến đóng góp 28% vào doanh thu thuần và 33% lợi nhuận thuần tiền mặt sau thuế cả năm, do đặc trưng tính thời điểm của các mảng kinh doanh tiêu dùng của Công ty. Tuy nhiên, các đợt bùng phát liên quan đến Covid-19 vẫn tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng trong quý cuối năm.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: