Sự kiện hot
8 tháng trước

Ngân hàng từ chối hỗ trợ lãi suất vay 2% phải có văn bản thông báo cho khách hàng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai hỗ trợ lãi suất theo quy định. Trường hợp ngân hàng từ chối hỗ trợ lãi suất phải có văn bản thông báo cho khách hàng.

Văn bản nhằm triển khai Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước về chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Các đối tượng này sẽ được hỗ trợ lãi suất cho vay 2% từ gói ngân sách 40.000 tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023.

new-project-2063-7179-1654609841.jpg
Ngân hàng từ chối hỗ trợ lãi suất phải có văn bản thông báo với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai hỗ trợ lãi suất theo quy định; đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước trong hai năm 2022-2023; thực hiện triển khai, tập huấn về chính sách hỗ trợ lãi suất, đảm bảo tư vấn, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời đúng đối tượng. Trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất phải có văn bản thông báo cho khách hàng.

Các ngân hàng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, theo dõi, lưu trữ hồ sơ, hạch toán, thống kê riêng các khoản vay được hỗ trợ lãi suất đúng quy định; báo cáo kịp thời Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM để tham mưu cho UBND TP HCM chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền phối hợp trong công tác thu hồi số tiền đã hỗ trợ khi có phát sinh.

Công bố đầy đủ thông tin về các quy định và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đối với chính sách hỗ trợ lãi suất của ngân hàng để khách hàng tiếp cận thuận lợi và nhanh chóng. Đồng thời, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của ngân hàng thời điểm dừng hỗ trợ lãi suất…

Theo ndh.vn

Từ khóa: