Sự kiện hot
3 tháng trước

Nhà Khang Điền đặt mục tiêu lãi 1.400 tỷ đồng, phát hành 9,6 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2022

Nhà Khang Điền đặt ra mục tiêu kinh doanh với doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Về chính sách cổ tức, năm 2021, công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Bước sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến vẫn là 10%.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều nội dung đáng chú ý. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4 tại TP.HCM.

Theo tài liệu, Nhà Khang Điền đặt ra mục tiêu kinh doanh với doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Về chính sách cổ tức, năm 2021, công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Bước sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến vẫn là 10%.

Trong năm 2022, công ty dự kiến hoàn tất xây dựng và triển khai kinh doanh dự án The Classia tại TP. Thủ Đức với quy mô 4,3 ha; triển khai xây dựng và kinh doanh dự án The Privia tại Bình Tân với quy mô 1,8ha; triển khai xây dựng dự án Clarita tại TP. Thủ Đức với quy mô 5,8 ha.

Bên cạnh đó, tài liệu trình cổ đông cũng đề cập đến phương án phát hành 9,6 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 24.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 55,2% so với giá thị trường, thời gian triển khai trong năm 2022.

Trong quý 4/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 590 tỷ đồng giảm tới một nửa so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 27% so với cùng kỳ, đạt 485 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 7 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể từ 17,6 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 18% về 112 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí Nhà Khang Điền có lợi nhuận sau thuế đạt 414,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2021, KDH đạt 3.738 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17,5% so với cùng kỳ, tuy nhiên LNST vẫn đạt 1.204 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.790 đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của KDH tăng nhẹ so với đầu năm lên 14.349 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.748 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản tập trung lớn nhất ở dự án Khang Phúc – KDC Tân Tạo (3.565 tỷ đồng); các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.182 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: