Sự kiện hot
10 tháng trước

Nhiệt điện Quảng Ninh trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự chi 450 tỷ để chia cổ tức đợt này. Tổng công ty phát điện 1 (Genco1) sở hữu 42% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, dự kiến số tiền nhận được là 189 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 29/10.

Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách đăng ký vào ngày 8/10.

Với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty nhiệt điện dự chi 450 tỷ để chia cổ tức đợt này. Tổng công ty phát điện 1 (Genco1) sở hữu 42% cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, dự kiến số tiền nhận được là 189 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 29/10.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.471,6 tỷ đồng tăng 4,8% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí giá vốn hàng bán lại giảm 3,8% xuống còn 2.213,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt hơn 258 tỷ đồng, tăng cao gấp 4,3 lần so với quý 2/2020.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về khoản thu 16,6 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ. Phía QTP cho biết do hoạt động SXKD của công ty ngày càng ổn định, dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất điện thuận lợi. Công ty linh hoạt trong kế hoạch tài chính, thực hiện gửi tiền có kỳ hạn gia tăng lãi tiền gửi. Bên cạnh đó tỷ giá VND/USD ít biến động hơn so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các khoản chi phí QTP lãi sau thuế 193 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 4.265 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu tài chính tăng cao và tiết giảm đáng kể ở các khoản chi phí nên LNST của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 310,3 tỷ đồng tăng cao gấp 15 lần so với nửa đầu năm 2020.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: