Sự kiện hot
6 tháng trước

PVC dự chi hơn 20 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

Với 47,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 21,4 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 24/12.

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (HNX: PVC) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Thời gian chốt danh sach vào ngày 7/12.

Với 47,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 21,4 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 24/12.

Năm 2021, doanh nghiệp đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 31% xuống 14,5 tỷ đồng. Chính sách cổ tức năm nay dự kiến là 2,5%. 

Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu tăng 20% lên 1.699 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 30% xuống gần 14 tỷ đồng. Trong đó, phần lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là hơn 2 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III, công ty còn gần 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh gần 154 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 19 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: