Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

CLH thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Với 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Xi măng La Hiên sẽ phải chi 12 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/12/2021.

CTCP Xi măng La Hiên (CLH – sàn HNX) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 1/12.

Với 12 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Xi măng La Hiên sẽ phải chi 12 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/12/2021.

Trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 167,3 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn hàng bán lại giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước, do đó lợi nhuận gộp tăng 14,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, CLH đạt doanh thu 506 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng không đáng kể so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 71 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính chỉ bằng 32% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2021, CLH có 31 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, hàng tồn kho là 23,7 tỷ đồng, nguyên giá tài sản cố định là 947 tỷ đồng đã khấu hao 770 tỷ đồng, Qũy đầu tư phát triển có 32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có 41,3 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn là 302 tỷ đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: