Sự kiện hot
3 tháng trước

Quảng Nam rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo tiến hành rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ
Quảng Nam rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các Khu, Cụm công nghiệp) tính đến thời điểm 30/4/2022 và phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án (nếu có); dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 01/7/2022 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7/2022.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 1/7/2014 - 30/12/2021, qua thanh tra, kiểm tra, tỉnh phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (theo thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684 m2 do vi phạm pháp luật.

Đến ngày 31/12/2021, 18 đơn vị đã khắc phục sai phạm có liên quan. Đến ngày 1/3/2022, tỉnh Quảng Nam vẫn còn 11 đơn vị tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai (dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng).

UBND tỉnh cũng yêu cầu, Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: