Sự kiện hot
6 ngày trước

Sau những tháng thua lỗ, PNJ báo lãi 120 tỷ đồng trong tháng 10

Tháng 10, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.080 tỷ, tăng 13,8% và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Vàng bạc Phú Nhuận (HoSE: PNJ) thông báo doanh thu thuần tháng 10 đạt 2.080 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, giảm 31% nhưng lãi trở lại sau 3 tháng lỗ liên tiếp.

Tháng 10, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.080 tỷ, tăng 13,8% và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 8,1% và thực hiện được 69,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 14,6% còn 697 tỷ đồng và mới đạt 56,7% chỉ tiêu năm.

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, doanh thu kênh lẻ 10 tháng vẫn duy trì được tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng về hoạt động kinh doanh từ cuối quý II và cả quý III. Doanh thu sỉ luỹ kế 10 tháng giảm 5,5% so với cùng kỳ còn doanh thu vàng miếng tăng trưởng 15,7%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 10 đạt 17,8% so với mức 21,8% cùng kỳ 2020. Lũy kế 10 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 18,4% so với mức 19,7% cùng kỳ 2020. 

Lũy kế 10 tháng, PNJ đã mở mới 18 cửa hàng PNJ Gold, đóng 18 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO, nhãn hàng Pandora đã đạt mốc 10 cửa hàng đầu tiên ở các thành phố lớn. Bên cạnh đó PNJ cũng đẩy mạnh hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách giãn cách xã hội ở một số địa phương.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: