Sự kiện hot
7 tháng trước

So sánh lãi suất 4 'ông lớn' ngân hàng mới nhất trong tháng 11/2021

Lãi suất cao nhất qua so sánh tại 4 "ông lớn" ngân hàng vẫn được ghi nhận ở mức 5,6%/năm và duy nhất tại ngân hàng Vietinbank, dành cho khách hàng có tiền gửi tại các kỳ hạn từ 12 - 36 tháng.

Ghi nhận lãi suất ngày 1/11 tại 4 “ông lớn” ngân hàng là Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank so với đầu tháng trước nhìn chung không có sự điều chỉnh nào tại hầu hết các kỳ hạn.

Cụ thể trong tháng 11, lãi suất ngân hàng Agribank và BIDV này cùng được triển khai trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm. Trong đó, lãi suất cao nhất tại cả hai ngân hàng này hiện cùng ở mức là 5,5%/năm và đều được dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền từ kỳ hạn 12 tháng trở lên.

Ngân hàng Vietcombank cũng duy trì khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm, tương ứng với tiền gửi có kỳ hạn 1 - 60 tháng. Trong đó, lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng đang được Vietcombank niêm yết với ở mức cao nhất là 5,5%/năm.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng VietinBank ghi nhận trong tháng 11 này cũng không thay đổi so với đầu tháng trước. Phạm vi lãi suất tiếp tục được duy trì trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, kỳ hạn áp dụng là từ 1 tháng đến 36 tháng. Và mức lãi suất cao nhất tại Vietinbank hiện vẫn ở mức là 5,6%/năm, dành cho khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Như vậy, qua so sánh lãi suất ngân hàng trong nhóm 4 “ông lớn”, ngân hàng đang có lãi suất tiền gửi cao nhất là VietinBank với mức ấn định là 5,6%/năm.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm tại nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng tháng 11/2021

Kỳ hạn gửi

Agribank

VietinBank

Vietcombank

BIDV

1 tháng

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

2 tháng

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3 tháng

3,40%

3,40%

3,40%

3,40%

4 tháng

3,40%

3,40%

5 tháng

3,40%

3,40%

3,40%

6 tháng

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

7 tháng

4,00%

4,00%

8 tháng

4,00%

4,00%

9 tháng

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

12 tháng

5,50%

5,60%

5,50%

5,50%

13 tháng

5,50%

5,60%

5,50%

15 tháng

5,50%

5,60%

5,50%

18 tháng

5,50%

5,60%

5,50%

24 tháng

5,50%

5,60%

5,30%

5,50%

36 tháng

5,60%

5,30%

5,50%

LS cao nhất

5,50%

5,60%

5,50%

5,50%

Điều kiện

12 đến 24 tháng

12 tháng trở lên

12 tháng

12 đến 36 tháng

Nguồn: Quỳnh Hương tổng hợp.

Quỳnh Hương

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: