Sự kiện hot
4 năm trước

So sánh lãi suất ngân hàng tại 4 'ông lớn' nhà nước tháng 4/2020

Trong đầu tháng 4, các "ông lớn" ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đều có bước điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kì hạn cả ngắn và dài.

Theo biểu lãi suất mới nhất tháng 4/2020 tại nhóm 4 ngân hàng lớn có vốn nhà nước này, suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,3% - 6,8%/năm. 

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 - 2 tháng tại cả 4 ngân hàng tiếp tục duy trì ở 4,3%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tại các kì hạn từ 3 tháng trở lên tại các ngân hàng phần lớn đều được điều chỉnh giảm khoảng 0,1 - 0,2 điểm %. Trong đó, lãi suất kì hạn 3 - 4 tháng giảm về 4,7% - 4,75%/năm; lãi suất kì hạn 6 tháng giảm từ 5,3%/năm về 5,1%/năm,...

So sánh lãi suất ngân hàng trong nhóm Big4 này, mức lãi suất cao nhất vẫn duy trì ở 6,8%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 12 tháng trở lên tại Agribank; kì hạn 24 tháng với Vietcombank và tại kì hạn 364 ngày và 12 tháng tại BIDV.

VietinBank có mức lãi suất cao nhất chỉ ở 6,3%/năm áp dụng với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất ngân hàng tại 4 ông lớn NHTM Nhà nước mới nhất tháng 4/2020

Ngân hàng Agribank VietinBank Vietcombank BIDV
1 tháng 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
2 tháng 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
3 tháng 4,70% 4,70% 4,70% 4,75%
4 tháng 4,70% 4,70%
5 tháng 4,70% 4,70% 4,75%
6 tháng  5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
7 tháng 5,10% 5,10%
8 tháng 5,10% 5,10%
9 tháng 5,20% 5,10% 5,10% 5,10%
12 tháng 6,80% 6,30% 6,60% 6,80%
13 tháng 6,80% 6,30% 6,60%
15 tháng 6,80% 6,30% 6,60%
18 tháng 6,80% 6,30% 6,60%
24 tháng 6,80% 6,30% 6,80% 6,60%
36 tháng 6,30% 6,50% 6,60%
LS cao nhất 6,80% 6,30% 6,80% 6,80%
Điều kiện 12 tháng trở lên 12 tháng trở lên 24 tháng 12 tháng, 364 ngày

Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: