Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

5 tháng đầu năm 2023 sản lượng khai thác dầu khí của PVEP vượt vượt 13% so với kế hoạch

5 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng khai thác quy dầu của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đạt 1,52 triệu tấn (toàn dự án là 3,07 triệu tấn quy dầu), vượt 13% kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao.

PVEP vượt chỉ tiêu sản lượng dầu thô, ước đạt 103.000 tỷ đồng doanh thu năm  2022
5 tháng đầu năm 2023 sản lượng khai thác dầu khí của PVEP vượt vượt 13% so với kế hoạch

Trước tình hình giá dầu Brent thế giới giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và các nhà đầu tư lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu có thể làm giảm nhu cầu năng lượng.

PVEP tiếp tục triển khai các giải pháp quản trị biến động, vận hành khai thác các mỏ/dự án một cách an toàn, không để xảy ra tai nạn, sự cố. Các diễn biến thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông được theo dõi chặt chẽ nhằm chủ động ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn cho các hoạt động/công trình dầu khí trong mọi tình huống.

Theo đó, Tổng sản lượng khai thác dầu khí trong tháng 5 là 0,32 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 0,63 triệu tấn quy dầu), đạt 118% kế hoạch Tập đoàn giao. Tính chung 5 tháng, tổng sản lượng khai thác là 1,52 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 3,07 triệu tấn quy dầu), đạt 113% kế hoạch Tập đoàn. Cụ thể, sản lượng dầu và condensate tháng 5 là 0,21 triệu tấn (toàn đề án: 0,41 triệu tấn quy dầu), đạt vượt 13% kế hoạch; cộng dồn 5 tháng là 1,02 triệu tấn (toàn dự án: 2,02 triệu tấn), đạt 108% kế hoạch.

Trong tháng 5, PVEP đã bán 12 chuyến dầu và khí tự nhiên ngưng tụ condensate, phần PVEP đạt 1,14 triệu thùng (toàn dự án 3,69 triệu thùng). Tính chung 5 tháng, PVEP đã bán 53 chuyến dầu và condensate phần PVEP tương đương 6,03 triệu thùng (toàn dự án đạt 15,53 triệu thùng). Về bán khí, trong tháng 5, lượng khí xuất bán phần PVEP đạt 71 triệu m3 (toàn dự án đạt 182 triệu m3).

Trong 5 tháng qua, lượng khí xuất bán phần PVEP đạt 350 triệu m3 (toàn dự án là 845 triệu m3). Với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 5 và 5 tháng năm 2023. Tổng doanh thu tháng 5 phần PVEP đạt 3.437 tỷ đồng (toàn dự án đạt 6.951 tỷ đồng), vượt 41% kế hoạch.

Tính chung 5 tháng, tổng doanh thu phần PVEP đạt 16.037 tỷ đồng (toàn dự án đạt 32.331 tỷ đồng), vượt 33% kế hoạch 5 tháng và bằng 56% kế hoạch năm.
Nộp Ngân sách Nhà nước trong tháng 5 đạt 1.231 tỷ đồng, vượt 41% kế hoạch tháng; tính chung 5 tháng đạt 2.375 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch 5 tháng và bằng 68% kế hoạch năm; lãi nước chủ nhà 5 tháng đạt 2.375 tỷ đồng.

Trong tháng 6, PVEP đặt mục tiêu duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%. Kế hoạch sản lượng khai thác của PVEP tháng 6/2023 là 0,27 triệu tấn quy dầu.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: