Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Đèo Cả kinh doanh ra sao trong năm 2022?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 cho biết, tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn còn 29.787 tỉ đồng (hơn 1,2 tỉ USD), tăng hơn 1.000 tỉ đồng sau 12 tháng.

Dự án Thiết Kế Thương Hiệu DEOCA GROUP | Sao Kim Branding
Tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn còn 29.787 tỉ đồng (hơn 1,2 tỉ USD), tăng hơn 1.000 tỉ đồng sau 12 tháng.

Theo đó, Sau khi trừ giá vốn, Tập đoàn Đèo Cả thu về 1.196 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 15,75% so với năm ngoái. Kết quả, năm 2022 lợi nhuận sau thuế đạt 418,5 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Tập đoàn Đèo Cả đạt 41.780,7 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn có 5,738,4 tỷ đồng. Đáng chú ý khi tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 1,227,3 tỷ đồng, giảm 33,29% so với đầu năm.

Tài sản dài hạn của Tập đoàn Đèo Cả có 36.042,4 tỷ đồng, chiếm phần nhiều là tài sản cố định với 28.971,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 29,39% lên mức 707,3 tỷ đồng; Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp cũng tăng lên lần lượt đạt 1.312 tỷ đồng và 781,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 51,06% và 95,85%.

Năm 2022, dòng tiền thuần của Tập đoàn Đèo Cả ghi nhận âm gần 612,6 tỷ đồng, trong khi năm ngoái dương 1.033,1 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 334,2 tỷ đồng; Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.185,4 tỷ đồng; Dòng tiền tài chính ghi nhận dương 907 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong bức tranh tài chính của Tập đoàn Đèo Cả, tính đến cuối năm 2022, nợ phải trả tăng lên mức 29.787,4 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD), tăng 1.169,7 tỷ đồng sau 12 tháng.

Ngoài ra, Tập đoàn còn ghi nhận gần 200 tỉ đồng dư nợ trái phiếu, ngày đáo hạn cuối cùng vào tháng 10.2024. Lãi suất cố định áp dụng cho toàn bộ thời hạn 3 năm là 11,5%/năm.

Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, tương ứng với tổng giá trị hợp lý 150%.

Được biết, đây là khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu để tài trợ xây dựng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo, thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020 theo hình thức hợp đồng BOT.

Bên cạnh đó, việc gánh khoản nợ vay tài chính hơn 21.378 tỉ đồng là nguyên nhân chính khiến chi phí lãi vay của Tập đoàn Đèo Cả lên đến gần 683 tỉ đồng trong năm 2022, tương ứng, mỗi ngày doanh nghiệp này chi gần 2 tỉ đồng để trả lãi vay.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Tập đoàn Đèo Cả đạt 41.780 tỉ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn có 5.738 tỉ đồng. Đáng chú ý khi tiền và các khoản tương đương tiền có hơn 1.227 tỉ đồng; gần 73 tỉ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Tài sản dài hạn của Tập đoàn Đèo Cả có 36.042 tỉ đồng, chiếm phần nhiều là tài sản cố định với 28.972 tỉ đồng..

Tập đoàn Đèo Cả tiền thân là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn, thành lập năm 2015. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng giao thông; tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị,...

Tại ngày 31/12/2022, Tập đoàn Đèo Cả có 8 công ty con, 4 công ty liên doanh liên kết và 5 đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. Các công ty này đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, thu phí BOT,…

Trong đó, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) là công ty con thuộc Tập đoàn Đèo Cả đã niêm yết trên HOSE với mã cổ phiếu HHV đang được giao dịch tại ngày 2/6 với mức 14,700 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn Đèo Cả là chủ đầu tư thi công nhiều dự án lớn như tuyến hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân 2 thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả; Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam…

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: