Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Trisedco phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020

Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 20% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (Trisedco, mã chứng khoán DAT - sàn HOSE) mới thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 20% tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 92 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận của UBCK.

Về tình hình kinh doanh, Năm 2020 Trisedco đạt 2.160 tỷ đồng doanh thu, giảm 13,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế giảm 16,4% xuống còn gần 52 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt gần 28 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với số lãi đạt được nửa đầu năm ngoái.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp giảm 4,3% so với hồi đầu năm về mức 1.568,2 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 26,7% lên 209 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 20,9% còn 84,6 tỷ đồng. Đồng thời, nợ phải trả cùng giảm hơn 10% về mức 892,5 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: