Sự kiện hot
3 năm trước

VCSC: Khuyến nghị đối với cổ phiếu TPB

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), VCSC nâng giá mục tiêu dự phóng thêm 15,8% đạt 28.600 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN khi giá cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) đã tăng 14,3% trong 3 tháng qua.

Ảnh minh họa

Giá cổ phiếu cao hơn của VDSC chủ yếu phản ánh mức giảm trong dự báo chi phí vốn của VDSC và tác động tích cực từ cập nhật mô hình định giá đến cuối 2021. Trong mô hình định giá thu nhập thặng dư của VDSC, dự báo LNST sau lợi ích CĐTS trong giai đoạn 2021-24 tăng nhẹ 0,6%. Ngoài ra, VDSC áp dụng P/B mục tiêu là 1,25 lần so với 1,13 lần trước đây.

Mức tăng trong lợi nhuận dự báo 2021-24 là do mức tăng trung bình 5,2% trong dự báo thu nhập lãi ròng (NII), phần nào bị ảnh hưởng bởi mức tăng trung bình 14,9% trong dự báo chi phí dự phòng.

Dự báo 2020: VDSC điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng tín dụng lên 27% từ 15% - cùng với NIM ổn định – dẫn đến mức tăng 4,6% trong dự báo lợi nhuận lãi thuần. Tuy nhiên, chi phí dự phòng dự báo cao hơn 10,6% sau khi các khoản vay tái cơ cấu theo TT.01 cao hơn dự kiến, dẫn đến mức giảm 1,9% trong LNST sau lợi ích CĐTS.

ROE và ROA dự phóng 2021 của VDSC là 20,7% và 1,8% so với mức trung vị các ngân hàng là 17,2% và 1,9%. VDSC cho rằng định giá 2021 của TPB là hấp dẫn với P/B dự phóng đạt 1,1 lần so với trung vị các ngân hàng khác cũng ở mức tương tự.

Rủi ro được VDSC đưa ra: (1) cần tăng vốn để duy trì tăng trưởng cho vay trong tương lai, tạo ra rủi ro pha loãng; (2) phụ thuộc lớn vào huy động vốn liên ngân hàng làm gia tăng rủi ro thanh khoản nếu thị trường liên ngân hàng trong nước có các thay đổi.

NIM có nhiều dư địa để tăng trưởng trong năm 2021. Mức tăng mạnh mẽ 27,1% trong dư nợ tín dụng phần nào đóng góp cho mức giảm 29 điểm cơ bản YoY trong lợi suất tài sản sinh lãi trong 9 tháng 2020 khi các khoản vay mới áp dụng theo các chính sách hỗ trợ khách hàng của ngân hàng.

VDSC cho rằng lợi suất tài sản sẽ tiếp tục giảm trong quý 4/2020 do mở rộng các khoản vay mới cùng lãi suất ưu đãi; tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ phục hồi 36 điểm cơ bản trong năm 2021 khi phần lớn các khoản vay ưu đãi dần kết thúc và cho vay bán lẻ tiếp tục chiếm phần lớn trong tăng trưởng cho vay của TPB.

Ngoài ra, VDSC ghi nhận mức giảm 60-120 điểm cơ bản trong lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn trên một tháng từ tháng 8 đến tháng 10/2020, sẽ tiếp tục làm giảm áp lực chi phí vốn và hỗ trợ NIM vào thời điểm gần cuối năm 2020 và đầu năm 2021. VDSC do đó dự phóng NIM 2021 đạt 4,35% so với NIM 2020 là 4,09%.

Tăng trưởng bancasurrance dự kiến sẽ tăng tốc. Mức tăng mạnh trong phí hoa hồng dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2021 khi ngân hàng đã dần hoàn thành việc chuyển đổi cấu trúc bán bancasurrance sang độc quyền trong đó TPB sẽ phân phối các sản phẩm của Sunlife Việt Nam.

VDSC dự báo bancasurrance sẽ là yếu tố dẫn dắt chính cho lợi nhuận phí thuần của ngân hàng trong năm 2021 với tăng trưởng đạt 72,6% từ mức cơ sở thấp năm 2020, đóng góp 54,7% vào thu nhập phí ròng trong năm 2021.

Các khoản vay tái cơ cấu theo TT01 tăng trong quý 3, đi ngược lại xu hướng của hầu hết các ngân hàng trong danh mục theo dõi của VDSC, khiến VDSC gia tăng dự báo cho nợ xấu. Đã có 8 nghìn tỷ đồng dư nợ vay được tái cơ cấu vào cuối quý 3/2020 (7,3% dư nợ vay quý 3/2020, +60% QoQ), vượt giả định trước đó của VDSC rằng các khoản vay này sẽ không vượt quá 6,0% dư nợ vay 2020.

VDSC do đó điều chỉnh tăng triển vọng các khoản vay TT01 sẽ không lớn hơn 6,9% dự nợ vay 2020 của TPB. Tương ứng, theo giả định 60% các khoản vay tái cơ cấu sẽ không chuyển thành nợ xấu, VDSC nâng dự phóng tỷ lệ nợ xấu lên 2,30% từ 2,20% trong năm 2020 và lên 2,5% từ 2,1% năm 2021.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: