Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cập nhật cổ phiếu CTD: Chi phí SG&A cao khiến lợi nhuận quý IV thấp hơn dự kiến

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý IV/2020 với doanh thu thuần giảm 42% so với cùng kỳ (4,3 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 60% so với cùng kỳ (94 tỷ đồng).

Nguồn: VCSC

Nguồn: VCSC

Theo VCSC, biên lợi nhuận gộp quý 4/2020 đạt 6,1%, không đổi so với quý 3 và quý 2/2020 nhưng cao hơn mức 4,4% của cả năm 2019. Tuy nhiên, chi phí SG&A tăng mạnh trong quý 4/2020 do một khoản trích lập dự phòng được ghi nhận dưới khoản mục "dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi" lên tới 125,9 tỷ đồng so với con số không trong quý 4/2019 khiến tỷ lệ chi phí SG&A trên doanh thu tăng lên 5,2% trong quý 4/2020 so với khoảng 1,5% đến 3,7% trong giai đoạn 2018 - 2019.

Theo báo cáo cập nhật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC), trong cả năm 2020, CTD báo cáo doanh thu đạt 14,6 nghìn tỷ đồng (-38% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 463 tỷ đồng (-35% YoY). Doanh thu, biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận gộp cả năm 2020 của CTD phù hợp với dự báo của VCSC. Tuy nhiên, chi phí SG&A trong quý 4/2020 tăng mạnh khiến LNST sau lợi ích CĐTS cả năm 2020 của CTD chỉ đạt 87% dự báo của VCSC. Ngoài ra, CTD cho biết lượng backlog vào cuối năm 2020 ở mức khoảng 10 nghìn tỷ đồng, phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

Nếu loại trừ ảnh hưởng của khoản dự phòng bất thường được trích lập trong quý 4/2020, KQKD cốt lõi năm 2020 của CTD phù hợp với kỳ vọng của VCSC. Do đó, VCSC dự báo không có thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận của VCSC cho CTD như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất trước đó.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: