Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Cập nhật cổ phiếu DRC: Kỷ lục sản lượng xuất khẩu mới trong Quý IV/2020

Kết quả kinh doanh (KQKD) quý 4 năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ; Sản lượng tiêu thụ vượt mức trước dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) mới đây đã có báo cáo cập nhật đối với DRC.

Theo đó, DRC tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, phục hồi ấn tượng trong quý 4/2020, sát với quan điểm của BVSC ở cập nhật trước - Doanh thu thuần phục hồi đạt 1.108 tỷ (tăng 17,0% so với quý trước; tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận sau thuế sau cổ đông thiểu số tăng mạnh đạt 109,5 tỷ (tăng 77,7% so với quý trước; tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước từ mức cơ sở cao quý 4/2019).

Các động lực tăng trưởng chính: (1) Sản lượng tiêu thụ các loại lốp chính tăng YoY tốt nhờ hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ; (2) Chi phí khấu hao giảm mạnh; và (3) Lỗ tài chính ròng tiếp tục thu hẹp.

Tựu chung cả năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) sau cổ đông thiểu số (CĐTS) của DRC đạt 3.647 tỷ (giảm 5.5% so với năm trước) và 256,5 tỷ (tăng 2.4%); hoàn thành 103%/110% dự báo doanh thu thuần/LNST cả năm 2020 của BVSC; vượt 90%/114% kế hoạch doanh thu/LNST của Công ty.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Sản lượng tiêu thụ tăng trưởng vượt trội so với mức trước COVID-19. Trong Quý 4/2020, sản lượng tiêu thụ lốp radial của DRC phục hồi đáng kể 23,3% QoQ lên 168.437 chiếc, cao hơn 31,9% so với Q4/2019 là mức trước COVID-19. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ lốp bias tăng trưởng vững chắc lên 160.410 chiếc (+22,3% QoQ; + 15,9% YoY). Sản lượng tiêu thụ lốp xe máy và xe đạp nhìn chung ổn định ở mức 1,63 triệu chiếc (-1,6% YoY) và 2,1 triệu chiếc (-8,7% YoY).

ASP của các sản phẩm chính giảm; Lốp xe đạp có mức tăng ASP mạnh. Doanh thu lốp bias đạt 334,4 tỷ (+24,6% QoQ; +11,5% YoY), chiếm 30,2% doanh thu thuần Quý 4/2020. Doanh thu lốp radial tăng lên 589,1 tỷ (+22,0% QoQ; +21,7% YoY).

Với những con số này, BVSC ước tính giá bán bình quân của lốp bias là 1,70 triệu đồng/chiếc (+1,9% QoQ; -3,8% YoY), và 3,50 triệu đồng/chiếc (-7,8% YoY) cho lốp radial. Với chi phí nguyên vật liệu đầu vào thuận lợi như đã thảo luận ở báo cáo cập nhật lần trước, BVSC hiểu rằng DRC đã chia sẻ một phần lợi ích chi phí thấp cho khách hàng thông qua việc cắt giảm giá bán, tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn để thúc đẩy sản lượng bán hàng trong môi trường tiêu thụ giảm tốc ảnh hưởng COVID-19. ASP của lốp xe máy giảm 4,6% YoY, trong khi đó ASP lốp xe đạp ghi nhận tăng trưởng tốt 10,2% YoY, mà BVSC tin rằng là nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Ghi nhận sản lượng xuất khẩu theo quý kỷ lục ở cả lốp radial và bias. Xuất khẩu lốp radial tăng mạnh 40,2% YoY vượt trước COVID-19 đạt 135.914 chiếc (+28,4% QoQ), là mức sản lượng xuất khẩu cao kỷ lục của DRC, chiếm 81% tổng lượng tiêu thụ lốp radial; trong khi xuất khẩu lốp bias tăng mạnh lên 79.539 chiếc (+81,5% QoQ; +84,4% YoY), chiếm 40,5% tổng lượng tiêu thụ lốp bias.

BLN gộp duy trì đà mở rộng so với đầu năm. BLN gộp của Công ty đã tăng từ 14,7% trong Q1/2020 và 14,9% trong Q2/2020, lên mức 15,3% trong Q3/2020, và lên mức 19,8% vào Quý 4/2020 chủ yếu nhờ: (1) Gia tăng quy mô kinh tế nhờ sự phục hồi đáng kể về sản lượng tiêu thụ; (2) Tích trữ nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp như đã thảo luận ở báo cáo cập nhật gần đây nhất; và (3) Chi phí khấu hao giảm mạnh. DRC đã chia sẻ một số lợi ích với các đối tác và người tiêu dùng để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ trong kỳ, như đã thảo luận ở trên.

Chi phí khấu hao của DRC giảm 39,8 tỷ trong Quý 4 như BVSC đã dự báo. BVSC nhắc lại rằng máy móc của cơ sở sản xuất lốp radial Giai đoạn 1 của DRC đã hoàn tất khấu hao vào cuối tháng 8 năm nay. DRC sẽ tiết kiệm được khoảng 13,2 tỷ/tháng kể từ tháng 9 năm nay trở đi. Cụ thể, trong Quý 4, tổng chi phí khấu hao thuộc giá vốn bán hàng của DRC giảm mạnh 39,8 tỷ (tương đương 29,3% LNTT Quý 4/2020) xuống mức 23,8 tỷ (-62,6% YoY).

Chi phí hoạt động được khống chế ở Quý 4/2020. Chi phí hoạt động trong Quý 4/2020 chiếm 6,2% doanh thu thuần, cao hơn nhiều so với 5,5% trong Q4/2019, chủ yếu là do tăng chi phí tiếp thị và khuyến mại. Mặc dù vẫn tăng cao, chúng tôi nhận thấy chi phí hoạt động/doanh thu thuần trong Quý 4/2020 được khống chế so với mức 6,4% trong 9T/2020.

Sụt giảm lỗ tài chính ròng. Lỗ tài chính ròng Quý 4/2020 giảm mạnh 22,5% YoY xuống 12,6 tỷ, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm mạnh xuống 2,0 tỷ (-76,0% YoY) nhờ dư nợ giảm và thu nhập tài chính tăng vọt 110,3% YoY lên 6,2 tỷ.

Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ

Đến cuối Quý 4/2020, tổng tài sản của DRC là 2.430 tỷ; trong đó vị thế tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 389 tỷ (chiếm 14,0% tổng tài sản). Nhờ dòng tiền hoạt động mạnh, DRC đã tiếp tục hạ đòn bẩy, giảm đáng kể nợ ngắn hạn xuống mức 306 (-42,5% YTD) và gần như tất toán nợ dài hạn như quan điểm của chúng tôi, xuống mức 0,8 tỷ (-99,5% YTD). Do đó, đòn bẩy cuối Quý 4/2020 của Công ty ở mức thấp với tỷ lệ D/E là 0,18x và D/A là 0,12x, giảm bớt gánh nặng tài chính, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận Công ty vào những quý tới.

DRC đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý 1/2021

Cho Q1/2021, DRC đặt ra kế hoạch LNTT tăng trưởng 41% YoY - Công ty cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT ngày 20/1; trong đó đặt kế hoạch doanh thu Q1 đạt 835 tỷ đồng (+4% YoY) và LNTT tăng mạnh lên 66 tỷ đồng (+41% YoY). BVSC cho rằng Công ty sẽ dễ dàng vượt qua kế hoạch LNTT đề ra nhờ: (1) Nhu cầu phục hồi ở thị trường nội địa và đà xuất khẩu mạnh mẽ ở các sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao là bias và radial; (2) Sụt giảm chi phí khấu hao đáng kể; và (3) Tác động tích cực từ việc tăng giá bán và giảm áp lực tài chính khi dư nợ vay giảm mạnh và hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

Dự báo KQKD năm 2021 và giá mục tiêu đang được xem xét

BVSC hiện dự báo KQKD năm 2021 cho DRC với doanh thu thuần đạt 3.965 tỷ (+8,7% YoY) và LNST là 314,0 tỷ (+22,3% YoY), ở báo cáo cập nhật trước. BVSC dự báo tiềm năng tăng dự báo KQKD năm 2021, thúc đẩy bởi các yếu tố sau: (1) DRC khi đã tăng giá bán đối với lốp xe ô tô lên 3% và lốp xe đạp, xe máy lên 5% từ Tháng 12/ 2020, (2) Đà phục hồi tiêu thụ tốt hơn nhiều kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa hiệu quả từ gia tăng economies of scale; (3) Chi phí khấu hao sụt giảm khoảng 40 tỷ/ quý; và (4) Chi phí lãi vay giảm khi dư nợ ở mức thấp và môi trường lãi suất thấp, trong khi đó BVSC kỳ vọng thu nhập tài chính tiếp tục tăng khả quan nhờ vị thế tiền mặt dồi dào của Công ty. BVSC kỳ vọng điểm rơi tăng trưởng KQKD mạnh mẽ từ DRC trong ba quý đầu năm 2021.

Nguồn: Báo cáo BVSC

Nguồn: Báo cáo BVSC

BVSC đưa ra khuyến nghị

BVSC hiện khuyến nghị OUTPERFORM với DRC với giá mục tiêu là 26.400 đồng/cp (16% upside). DRC đóng cửa ở mức 23.600 đồng/cp vào ngày 20/01/2021, giao dịch tại mức P/E năm 2021 là 9,0x và EV/EBITDA năm 2021 là 5.4x, chiết khấu 34%/16% so với mức trung bình lịch sử 5 năm là 13,7x/6,4x. Chúng tôi cho rằng DRC hấp dẫn với sự kết hợp của khả năng sinh lời hàng đầu trong ngành, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, vị thế tài chính vững chắc và suất cổ tức hấp dẫn.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: