Sự kiện hot
3 năm trước

Cập nhật cổ phiếu MWG: Tăng trưởng biên LN gộp, tiết kiệm chi phí hỗ trợ LN

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố KQKD 2020, bao gồm doanh thu đạt 109 nghìn tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ), và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ). Các kết quả này tương ứng với doanh thu 27 nghìn tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ) và LNST sau lợi ích CĐTS 942 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) trong quý 4/2020.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo VCSC, doanh thu/LNST sau lợi ích CĐTS 2020 hoàn thành 98%/101% dự báo cả năm của VCSC khi biên LN gộp của TGDĐ (chuỗi ĐTDĐ) và DMX (chuỗi điện máy) vượt dự phóng của VCSC, bù đắp cho khoản lỗ cao hơn dự kiến của BHX (chuỗi bách hóa). Nhìn chung, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể dự báo hiện tại của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong năm 2020, tổng doanh thu của TGDĐ và DMX giảm 5% trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nhu cầu người tiêu dùng và vận hành cửa hàng. Trong khi đó, doanh thu của BHX tăng mạnh 98% nhờ tăng trưởng cửa hàng nhành chóng.

Tính đến cuối năm 2020, MWG có 1.719 cửa hàng BHX (+711 so với 2019), 1.427 cửa hàng DMX (+409 so với 2019 – trong đó 302 cửa hàng là mô hình cửa hàng DMX siêu nhỏ mới trong khi phần còn lại được chuyển đổi từ cửa hàng TGDĐ) và 913 cửa hàng TGDĐ (giảm 83 cửa hàng so với 2019).

Doanh số online (chủ yếu từ TGDĐ và DMX) giảm mạnh 26% và chiếm 9% doanh thu 2020. Mức giảm này chủ yếu do MWG đã giảm khuyến mãi (như các voucher giảm giá) trong kênh bán online nhằm có chính sách giá bán cân bằng hơn giữa kênh bán offline/online kể từ tháng 5/2019.

Nguồn: VCSC

Nguồn: VCSC

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có báo cáo cập nhật đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG).

TGDĐ và DMX dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận nhờ biên lợi nhuận gộp gia tăng và tối ưu hóa chi phí hoạt động. VCSC ước tính biên lợi nhuận ròng chung của TGDĐ và DMX tăng 1,3 điểm phần trăm YoY đạt 6,7% trong năm 2020 nhờ biên lợi nhuận gộp gia tăng (+2,5 điểm phần trăm YoY đạt 21,6%, theo ước tính của VCSC) và tiết kiệm chi phí (cụ thể, thương thảo giá thuê), bù đắp cho doanh thu/cửa hàng thấp hơn. VCSC cho rằng biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ quy mô lớn và cơ cấu sản phẩm của MWG (cụ thể, đóng góp lớn hơn từ đồng hồ). Doanh thu từ đồng hồ tăng gấp đôi so với cùng kỳ đạt 1,6 nghìn tỷ đồng nhờ số lượng điểm bán gia tăng (tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên hơn 500 điểm bán tính đến cuối năm 2020), giúp MWG trở thành nhà bán lẻ thiết bị đeo tay lớn nhất tại Việt Nam, theo công ty. Trong khi đó, doanh thu từ laptop tăng 40% YoY đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, được hỗ trợ bởi hoạt động làm việc/học tập từ xa và danh mục sản phẩm mở rộng của MWG.

Khoản lỗ của BHX vượt dự báo của VCSC, VCSC cho rằng nguyên nhân một phần do chi phí liên quan đến việc nâng cấp cửa hàng và doanh thu/cửa hàng thấp hơn so với dự báo của VCSC. VCSC ước tính BHX lỗ ròng 1,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2020 so với 1 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 và dự báo của VCSC là 1,7 nghìn tỷ đồng, một phần do các khoản đầu tư ban đầu cho các trung tâm phân phối (DC) trong bối cảnh mở rộng độ phủ địa lý nhanh chóng. Tính đến cuối năm 2020, 59% cửa hàng BHX nằm tại 20 tỉnh thành ngoài 5 tỉnh thành đông dân nhất tại miền Nam (cụ thể, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ và Vũng Tàu) so với mức 38% vào cuối năm 2019. Đồng thời, các cửa hàng mới có doanh thu/cửa hàng thấp hơn so với các cửa hàng hiện hữu, khiến doanh thu/cửa hàng trung bình của BHX giảm còn 1,25 tỷ đồng trong tháng 12/2020 so với mức 1,4 tỷ đồng vào tháng 12/2019. Nhằm gia tăng doanh thu/cửa hàng trong tương lai, BHX đang nâng cấp các cửa hàng có kết quả cao, bao gồm tăng số lượng cửa hàng có quy mô 500+ m2 hiện ghi nhận doanh thu/cửa hàng trung bình hàng tháng đạt 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, một phần do chi phí liên quan đến việc nâng cấp các cửa hàng này, VCSC ước tính biên lợi nhuận ròng của BHX giảm từ -8,7% trong 6 tháng đầu năm 2020 còn -9,2% trong 6 tháng cuối năm 2020, dù tốc độ mở mới cửa hàng chậm hơn (233 cửa hàng mới trong 6 tháng cuối năm 2020 so với 478 cửa hàng mới trong 6 tháng đầu năm 2020) và biên lợi nhuận gộp cải thiện (25% trong 6 tháng cuối năm 2020 so với 23% trong 6 tháng đầu năm 2020).

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: