Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

PV Coating chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

Với gần 21,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 21,6 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/11.

Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, mã chứng khoán PVB - sàn HNX) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng với mỗi 1 cổ phiếu, cổ đông sẽ nhận về 1.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 1/11.

Với gần 21,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 21,6 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/11.

Trong quý 2/2021, PV Coating ghi nhận doanh thu thuần đạt 16,7 tỷ đồng, chỉ bằng 6,8% doanh thu đạt được quý 2/2020. Thậm chí giá vốn bỏ ra còn lớn hơn doanh thu dẫn đến PV Coating đã lỗ gộp hơn 2 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong khi cùng kỳ lãi gộp hơn 53 tỷ đồng.

Trừ thêm các khoản chi phí phát sinh, quý 2/2021 ghi nhận lỗ hơn 5 tỷ đồng – trong khi  quý 2 năm ngoái công ty lãi sau thuế hơn 37,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm PV Coating đạt 27,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 600 tỷ đồng so với cùng kỳ và ghi lỗ hơn 15 tỷ đồng (nửa đầu năm ngoái PV Coating lãi sau thuế hơn 108 tỷ đồng).

Năm nay, PVB đã đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh sụt giảm mạnh với doanh thu chỉ đạt 90 tỷ đồng, giảm 85%; dự tính lỗ 12 tỷ đồng và không chia cổ tức năm 2021. Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã báo lỗ quá kế hoạch dự kiến.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: