Sự kiện hot
5 tháng trước

PVEP đã vượt 46% kế hoạch được giao trong năm 2023

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết đến hết tháng 11, PVEP đã đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng doanh thu phần của PVEP ước đạt 41.500 tỷ đồng (toàn dự án là 84.550 tỷ đồng), vượt 46% kế hoạch.

PVEP hoàn thành vượt chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí 9 tháng đầu năm
PVEP đã vượt 46% kế hoạch được giao trong năm 2023.

Theo báo cáo của lãnh đạo PVEP tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, đến hết tháng 11/2023, PVEP đã lần lượt về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong đó, chỉ tiêu gia tăng trữ lượng về đích trước 50 ngày, sản lượng khai thác dầu khí quy đổi về đích trước 41 ngày, các chỉ tiêu tài chính về đích sớm 104-227 ngày.

Tổng sản lượng khai thác của PVEP đạt 3,66 triệu tấn quy dầu (toàn Dự án đạt 7,3 triệu tấn quy dầu), vượt 15% kế hoạch Tập đoàn giao và đạt 100% mục tiêu quản trị.

Theo đó, tổng doanh thu phần PVEP ước tính đạt 41.500 tỷ đồng (toàn dự án là 84.550 tỷ đồng), vượt 46% kế hoạch PVN giao. PVEP nộp ngân sách nhà nước  khoảng 18.100 tỷ đồng.

Chỉ số sinh lời của tài sản (ROA) đạt hơn 10%, chỉ số khả năng sinh lời (ROE) hơn 15%, chỉ số lợi nhuận ròng (ROS) hơn 15%.

Trong năm 2024, PVEP sẽ đẩy mạnh tìm kiếm vị trí, những nơi có thể đặt được giếng khoan thăm dò trong năm 2024 với mục tiêu gia tăng 4 triệu tấn trong năm 2024.

Ngoài ra, PVEP cũng đầu tư, bổ sung mỏ mới và đưa mỏ mới vào khai thác để bảo đảm khai thác tốt hơn cho những năm tiếp theo. Hiện, PVEP đang chuẩn bị phát triển khai thác 7 mỏ để có thể bổ sung sản lượng khai thác trong năm 2024.

PVEP-POC về đích trước 31 ngày về sản lượng khai thác dầu khí

Những kết quả của năm 2023 sẽ tạo áp lực để PVEP nghiên cứu, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm duy trì sự ổn định cho năm 2024 và các năm tiếp theo với mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu duy trì sự ổn định và chuẩn bị các nguồn lực để tăng trưởng, PVEP đã xây dựng kế hoạch, tìm kiếm giải pháp cũng như những động lực phát triển mới trong năm 2024.

Về thăm dò, PVEP sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu để tìm kiếm vị trí, những nơi có thể đặt được giếng khoan thăm dò trong năm 2024 với mục tiêu gia tăng 4 triệu tấn trong năm 2024. Cùng với thăm dò, PVEP sẽ quyết tâm duy trì sản lượng khai thác trong năm 2024, tiếp tục có những giải pháp kỹ thuật chặn đà suy giảm sản lượng của các mỏ cùng với việc nâng được sản lượng từ những giếng cũ và bắt buộc phải sử dụng công nghệ mới trong vận hành khai thác cũng như nâng cấp các trang thiết bị để tăng sản lượng khai thác.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, PVEP cũng phải đẩy mạnh công tác đầu tư, bổ sung mỏ mới và đưa mỏ mới vào khai thác để bảo đảm khai thác tốt hơn cho những năm tiếp theo. Hiện PVEP đang chuẩn bị triển khai, phát triển khai thác 7 mỏ để có thể bổ sung sản lượng khai thác trong năm 2024. Dài hạn hơn đó là cùng với Petrovietnam đẩy mạnh siêu dự án khí điện Lô B. Ngoài ra, PVEP mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài để đẩy mạnh công tác đầu tư, bổ sung sản lượng khai thác cho năm 2024 và những năm sau.

Dự báo năm 2024, kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động của PVEP nói riêng và Petrovietnam nói chung. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng yêu cầu, PVEP cần đặt ra các mục tiêu áp lực hơn so với năm 2023 để có động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Đồng thời, PVEP cần phải tạo động lực mới bằng cách thúc đẩy phát triển các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án trong điều kiện kỹ thuật cho phép; nghiên cứu giải pháp tổ hợp các dự án để có phương án đầu tư phù hợp.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: