Sự kiện hot
3 năm trước

Tăng trưởng tín dụng tại TP HCM đạt 6,2% trong 7 tháng đầu năm

Tính đến 31/7, tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn TP HCM đạt 6,2% so với cuối năm ngoái; tăng trưởng huy động vốn đạt 4%.

Tăng trưởng tín dụng tại TP HCM đạt 6,2% trong 7 tháng đầu năm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính).

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM cho biết tính đến 31/7, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn ước đạt gần 2,7 triệu tỷ đồng, tăng 0,56% so với tháng trước, tăng 6,2% so với cuối năm trước và tăng 13,48% so với cùng kỳ năm trước, theo Đầu tư Chứng khoán.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn ước đạt 1.23 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 45,7%), tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 4,23% so với cuối năm ngoái.

Dư nợ trung, dài hạn ước đạt 1.46 triệu tỷ đồng (chiếm khoảng 54,3%), tăng 0,55% so với tháng trước và tăng 7,91% so với cuối năm.

Tín dụng nội tệ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng tín dụng toàn địa bàn, chiếm gần 93%. Tín dụng ngoại tệ chiếm tỷ trọng thấp, chỉ khoảng 7%. 

Cả hai bộ phận tín dụng đều duy trì tốc độ tăng trưởng so với cuối năm trước. Trong 7 tháng đầu năm, tín dụng nội tệ ước tăng 5,57%, tín dụng ngoại tệ tăng 14,9%.

Về hoạt động huy động vốn, tính tới hết 7/2021, tổng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn ước đạt hơn 3,02 triệu tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước, tăng 4% so với cuối năm trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm ước đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng (chiếm 37,2%), tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 0,86% so với cuối năm.

Tiền gửi thanh toán ước đạt gần 1,64 triệu tỷ đồng (chiếm 54,1%), tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 4,71% so với cuối năm.

Phát hành giấy tờ có giá ước đạt 265.000 tỷ đồng (chiếm 8,8%) và tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 14,39% so với cuối năm.

Vốn huy động bằng nội tệ vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng huy động vốn, chiếm khoảng 88,6% và duy trì tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm (ước tăng 5,38%). Trong khi đó, vốn huy động bằng ngoại tệ chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 11,4%.

Lê Huy

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: