Sự kiện hot
3 năm trước

Xử phạt 25 triệu đồng đối với một cổ đông lớn của NTH do báo cáo sai giao dịch

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Hòa, một cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (NTH).

Một cổ đông bị phạt 25 triệu đồng vì báo cáo sai giao dịch. (Ảnh: IT)

Một cổ đông bị phạt 25 triệu đồng vì báo cáo sai giao dịch. (Ảnh: IT)

Theo đó, Ngày 16/7/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 201/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Hòa (địa chỉ: số 9 Trần Quang Diệu, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Cụ thể, ngày 06/4/2020, ông Trần Minh Hòa nắm giữ 642.029 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện nước trong (mã chứng khoán: NTH) trước khi thực hiện giao dịch và đã mua 50.000 cổ phiếu NTH, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của NTH (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).

Ngày 27/4/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của ông Trần Minh Hòa, theo đó, ông Trần Minh Hòa báo cáo số lượng cổ phiếu NTH sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 562.029 cổ phiếu.

Chiếu theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Với hành vi vi phạm hành chính do bác cáo giao dịch không chính xác, ông Hòa bị phạt số tiền là 10 triệu đồng.

Tiếp đó, ông Trần Minh Hòa bị xử phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Được biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong tiền thân là CTCP Nước Trong, được thành lập ngày 11/02/2004 với vốn điều lệ đăng ký là 9 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Cùng với sự phát triển, Công ty đã trải qua 3 đợt tăng vốn, với số VĐL hiện tại là 108.020.530.000 đồng.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: