Sự kiện hot
3 năm trước

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 8-12/3: Miệt mài xả bluechip, bán ròng tới hơn 151 triệu USD

Trong khi dòng tiền nội giao dịch thận trọng khi thị trường tiến sát vùng đỉnh 1.200 điểm, thì khối ngoại vẫn miệt mài xả bluechip và bán ròng tới gần 3.500 tỷ đồng, tương ứng hơn 151 triệu USD.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại vẫn thực hiện 5 phiên bán ròng mạnh liên tiếp trong tuần qua.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 81,82 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 3.372,02 tỷ đồng, tăng hơn 4% về lượng và 13,52% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 240,73 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.371,25 tỷ đồng (tăng 46,44% về lượng và 33,97% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 322,56 triệu đơn vị, giá trị 11.743,27 tỷ đồng (tăng 32,74% về lượng và 27,38% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 8-12/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

8/3

24.592.460

58.992.860

-34.400.400

902.210

2.149.010

-1.246.800

9/3

28.774.600

61.249.800

-32.475.200

1.082.470

2.222.910

-1.140.440

10/3

128.185.900

140.632.850

-12.446.950

4.205.620

4.679.490

-473.870

11/3

30.546.300

32.361.610

-1.815.310

1.084.080

1.357.120

-273.040

12/3

28.633.400

29.317.990

-684.590

1.096.870

1.334.740

-237.870

Tổng

240.732.660

322.555.110

-81.822.450

8.371.250

11.743.270

-3.372.020

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,55 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 49,62 tỷ đồng, giảm 11,77% về lượng và 46,41% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,03 triệu đơn vị, giá trị 47,49 tỷ đồng (giảm 52,53% về lượng và 33,44% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,58 triệu đơn vị, giá trị 97,11 tỷ đồng (giảm 32,78% về lượng và 40,77% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 8-12/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

8/3

385.620

1.413.100

-1.027.480

10.540

20.100

-9.560

9/3

317.100

1.509.760

-1.192.660

5.760

21.180

-15.420

10/3

684.870

1.385.590

-700.720

20.880

27.230

-6.350

11/3

281.380

865.520

-584.140

5.580

22.780

-17.200

12/3

361.310

403.750

-42.440

4.730

5.820

-1.090

Tổng

2.030.280

5.577.720

-3.547.440

47.490

97.110

-49.620

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 298.570 đơn vị, giảm 91,22% so với tuần trước. Tuy nhiên, tổng giá trị là bán ròng 70,42 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,82 triệu đơn vị, giá trị 198,06 tỷ đồng (giảm 42,19% về lượng và 5,91% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,52 triệu đơn vị, giá trị 268,48 tỷ đồng (giảm 8,34% về lượng và tăng 21,68% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 8-12/3

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

8/3

570.110

763.620

-193.510

27.520

34.680

-7.160

9/3

1.944.640

1.024.310

920.330

52.440

47.140

5.300

10/3

1.188.330

1.007.950

180.380

62.620

61.640

980

11/3

403.100

752.430

-349.330

19.350

56.020

-36.670

12/3

709.580

968.880

-259.300

36.130

69.000

-32.870

Tổng

4.815.760

4.517.190

298.570

198.060

268.480

-70.420

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 85,07 triệu đơn vị với tổng giá trị lên tới 3.492,06 tỷ đồng, tăng 7,37% về lượng và tăng 13,63% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 3.073,16 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 12,44 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 242,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là PLX được mua ròng 2,94 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 168,8 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn VNM dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 837,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 8,25 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, cổ phiếu POW bị bán ròng mạnh nhất, đạt gần 32,88 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 460,7 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng gồm HPG bị bán ròng 342 tỷ đồng, VCB đạt 273,6 tỷ đồng, VIC đạt 225,8 tỷ đồng, MSN đạt 202,5 tỷ đồng, BID đạt 162,3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BAX với giá trị đạt 6,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 85.700 đơn vị. Còn xét về khối lượng, BCC dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 115.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 602.194 đơn vị, giá trị tương ứng 14,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS, đạt 23,4 tỷ đồng (562.190 đơn vị) và BSR đạt 17,9 tỷ đồng (1,13 triệu đơn vị); còn bán ròng mạnh nhất là VTP với khối lượng 1,34 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 122,8 tỷ đồng.

N.T

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: