Sự kiện hot
12 tháng trước

Louis Capitaldo bị xử phạt do lỗi công bố thông tin

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phát đi thông cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Capitaldo công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa.

Ngày 01/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 225/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital.

Theo đó, Công ty cổ phần Louis Capital bị phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Louis Capital đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Công văn số 1504/CV-TG/2021 ngày 09/04/2021 về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2020.

Được biết, mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần Louis Capital.

Ngày 16/08/2021, Công ty cổ phần Louis Capital đã công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của TGG là 42,31 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là 7,84 tỷ đồng (lợi nhuận của công ty trong kỳ chủ yếu từ việc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 43,16 tỷ đồng).

HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TGG do tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn chưa có dấu hiệu khắc phục rõ ràng cần tiếp tục theo dõi đến khi Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TGG căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Louis Capital.

Trước đó, ngày 31/05/2021, HOSE đã ban hành Quyết định chuyển TGG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 07/06/2021 do “Trong trường hợp SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận căn cứ quy định tại Tiết e Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018”.

Trên thị trường, cổ phiếu TGG gây ấn tượng với chuỗi tăng trần nhiều phiên liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/9, cổ phiếu TGG tăng 7% lên mức 33.000 đồng/cổ phiếu.

Quang Hải

Theo KTDU

Từ khóa: