6 tháng trước

23 cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền

Theo thông báo mới nhất của HOSE, sẽ có 23 cổ phiếu đáp ứng được điều kiện là chứng khoán cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo danh sách cổ phiếu đủ điều kiện là chứng khoán cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm và hạn mức được phép chào bán trong Quý I/2018.

Theo đó, danh sách có 23 cổ phiếu đáp ứng được điều kiện bao gồm một số mã đáng chú ý như VIC, VJC hay VNM.

Danh mục 23 cổ phiếu này dựa trên nhóm VN30 kỳ I/2018 được HOSE công bố vào ngày 15/1/2018. Với dữ liệu tính hạn mức chào bán thì khối lượng cổ phiếu lưu hành được chốt tại thời điểm 9/3/2018. Các thông tin về giá trị vốn hóa, khối lượng và giá trị giao dịch, tỷ lệ freefloat thực tế chốt vào ngày 29/12/2017.

Danh sách 23 mã cổ phiếu đáp ứng đủ điều kiện (nguồn: HOSE)

Theo quy chế, chứng khoán cơ sở của chứng quyền là cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam và phải thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30 hoặc các chỉ số tương đương thay thế.

Giá trị vốn hóa bính quân trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt dữ liệu phải từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trong 6 tháng gần nhất tối thiểu đạt 25% số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bình quân hoặc giá trị giao dịch bình quân trong vòng 6 tháng từ 50 tỷ đồng/ngày trở lên. Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng từ 20% trở lên ...

Minh Đăng
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: