Sự kiện hot
Đồn Biên phòng Sông Trăng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Đồn Biên phòng Sông Trăng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Trong công tác thực hiện nhiệm vụ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng – Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết nội bộ, gắn bó với quần chúng Nhân dân và phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng của địa phương để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới.