Sự kiện hot
Hòa Bình: Trung tâm Khuyến nông nỗ lực thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến nông trên địa bàn

Hòa Bình: Trung tâm Khuyến nông nỗ lực thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến nông trên địa bàn

Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình đã có nhiều kết quả nổi bật trong việc triển khai hoạt động khuyến nông các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy nông, ngành nghề nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ nông nghiệp nông thôn... Từ đây, Trung tâm ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn của địa phương.