5 tháng trước

ABBank, SeABank lợi nhuận giảm hơn 100 tỷ sau kiểm toán

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã giảm 89 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng giảm 56 tỷ đồng sau kiểm toán.

Sau khi Công ty TNHH Errnst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã giảm từ hơn 525,6 tỷ đồng xuống còn gần 436,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do đề xuất từ đơn vị kiểm toán, ghi nhận thêm thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của 6 tháng 2019 từ 25,2 tỷ đồng trước kiểm toán lên gần 114,5 tỷ đồng.

Hiện tại Malayan Banking Berhad (Maybank) là cổ đông lớn nhất sở hữu 20%  ABBank.
Hiện tại Malayan Banking Berhad (Maybank) là cổ đông lớn nhất sở hữu 20%  ABBank.

Tại đại hội cổ đông, ABBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17% và huy động vốn tăng hơn 50%. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, mặc dù tổng mức thu nhập tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước đạt mức 1.639 tỷ đồng tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm 7,5% chỉ ở mức 436,6 tỷ.

Huy động vốn từ khách hàng của ABBank tăng 4% so với cùng kỳ nhưng mới đạt 78% so với kế hoạch năm. Tăng trưởng tín dụng tăng nhẹ 6,4% so với cùng kỳ và chỉ đạt mức 81% kế hoạch. Với kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm không mấy khả quan, cả 2 chỉ tiêu này đều giảm mạnh việc ABBank hoàn thành kế hoạch đang nằm ngoài tầm với.

Tương tự ABBank, sau khi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019, lợi nhuận sau thuế Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) giảm 56 tỷ đồng (15%) chỉ còn 321 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận của SeABank giảm cũng giống như ABBank là do thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh so với kết quả tự lập trước đó. Cụ thể, trong báo cáo tài chính hợp nhất công bố trước đây, thuế thu nhập doanh nghiệp của ngân hàng là 32,5 tỷ đồng, còn trong báo cáo soát xét là hơn 88 tỷ đồng.

Hồng Nhi
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: