9 tháng trước

Ai nhảy vào Sao Ta khi Hùng Vương 'dứt áo ra đi'?

Sau lời tuyên bố của HVG về việc thoái toàn bộ 54,28% vốn cổ phần tại Sao Ta, công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre đã nhảy vào mua lại 20,1% số cổ phần.

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre đã mua lại 20,1% số cổ phần Sao Ta (FMC).

Tại Nghị quyết Hội đồng quản trị được công bố vào hôm nay, ngày 13/11/2017, công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre (Mã: ABT) đã thông qua Phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC). Theo đó, công ty quyết định mua 7.839.000 cổ phần, tương đương 20,1% cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC).

Hai công ty Sao Ta và Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng ( Mã: VTF) mà Hùng Vương nắm cổ phần, đều có mối quan hệ mua bán với ABT gần đây. Trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017, cả hai công ty đều có mặt trong khoản mục phải trả người bán ngắn hạn của ABT với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.

Vậy là ABT đã mua lại 20,1% trên tổng 54,28% số cổ phần FMC mà Hùng Vương bán ra. Vẫn còn số cổ phần còn lại được rao bán của FMC chưa rõ mặt chủ nhân.

Quỳnh Trang
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: