Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Bàn giao 88% diện tích mặc bằng cho Dự án của VSIP tại Hà Tĩnh

Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngay khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Thạch Hà đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác GPMB.

Huyện Thạch Hà tổ chức chi trả bồi thường cho các hộ dân tại xã Thạch Liên có đất bị thu hồi bởi dự án VSIP.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 1.555,512 tỷ đồng, được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà đầu tư dự án là Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Quy mô sử dụng đất dự án là 190,41 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà tập trung ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Để phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà của Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), huyện Thạch Hà cần thu hồi diện tích đất 190,41ha tại 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến. Diện tích đất thu hồi sẽ ảnh hưởng tới 633 hộ dân (xã Thạch Liên 125 hộ, xã Việt Tiến 508 hộ), hơn 300 ngôi mộ và nhiều công trình kỹ thuật, hạ tầng đường điện.

Hiện nay, Thạch Hà đã hoàn tất việc kiểm kê và ban hành quyết định phê duyệt bồi thường 169,85 ha đất nông nghiệp với tổng kinh phí gần 210 tỷ đồng, trong đó, kinh phí chi trả trực tiếp cho người dân là 207,485 tỷ đồng. Cơ bản hoàn thành công tác chi trả tiền cho các hộ dân với số tiền 206,193 tỷ đồng.

Tổng diện tích đã thu hồi tới nay là 169,85ha của 563 hộ và phần đất do UBND xã quản lý, trong đó diện tích trong mốc GPMB 167,6ha, đạt 88% diện tích cần bàn giao cho VSIP.

Với 11 hộ dân thuộc diện phải di dời (xã Việt Tiến 10 hộ, xã Thạch Liên 1 hộ), địa phương đã lựa chọn khu đất 0,65ha ở thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến để lập quy hoạch khu tái định cư và dự kiến tháng 5 triển khai xây dựng.

Về di dời hơn 300 ngôi mộ, huyện Thạch Hà đang hoàn tất các thủ tục xin mở rộng diện tích nghĩa trang thôn Thống Nhất và thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến để cất bốc các phần mộ.

Huyện đang nỗ lực hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để sớm chi trả và bàn giao phần mặt bằng còn lại, trong đó, phần diện tích đất nông nghiệp còn lại hoàn thành chi trả trong tháng 4, phần diện tích nghĩa trang và đất ở phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12; triển khai di dời các hạ tầng kỹ thuật trong mốc GPMB, nhất là hệ thống đường điện, đảm bảo tiến độ.

Bên cạnh đó, huyện cũng giao các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, đồng thuận di dời tài sản, không tái lấn chiếm diện tích đã thu hồi.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: