9 tháng trước

Bộ GTVT 'thừa nhận nhiều hạn chế' của Uber, Grab

Theo Bộ GTVT, Uber và Grab hoạt động tại Việt Nam có nhiều hạn chế như chưa phối hợp tốt với địa phương, chưa thực hiện hướng dẫn của Bộ này.

Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ GTVT đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng.

Theo Bộ này, việc chấp hành quy định và hướng dẫn của một số đơn vị thí điểm còn chưa nghiêm.

Cụ thể là sau khi được thí điểm, thời gian đầu Công ty TNHH GrabTaxi đã phối hợp tốt với các địa phương triển khai, tuy nhiên sau thời gian hoạt động Công ty đã thiếu sự phối hợp với một số địa phương, chưa thực hiện một số hướng dẫn của Bộ GTVT, Sở GTVT trong quá trình thí điểm.

Công ty TNHH Uber Việt Nam chưa phối hợp tốt với Sở GTVT, mặc dù sau khi được thí điểm Công ty TNHH Uber Việt Nam đã thực hiện không cung cấp dịch vụ cho xe cá nhân nhưng trong triển khai còn có điểm thực hiện chưa phù hợp với hướng dẫn.

"Việc thực hiện dán phù hiệu xe hợp đồng do Sở GTVT cấp trên các xe hợp đồng tham gia thí điểm còn thực hiện chưa nghiêm", Bộ GTVT cho hay.

Theo Bộ GTVT, trong thời gian thí điểm còn có hiện tượng một số hộ kinh doanh, đơn vị vận tải không chấp hành đúng các quy định hiện hành, như: không có phù hiệu xe hợp đồng, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp phần mềm không phù hợp với quy định, không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định.

Đáng chú ý là Bộ này nhận định rằng do tính hữu ích của phần mềm điều hành và ưa thích sử dụng của hành khách, nhân dân dẫn đến cầu tăng, đồng nghĩa tăng về cung vận tải dẫn đến số lượng phương tiện tăng nhanh, đây là điều tất yếu, song cũng đặt ra khó khăn trong công tác quản lý tổ chức giao thông.

Ngoài ra, các phương tiện tham gia thí điểm được xác định là xe hợp đồng ứng dụng hợp đồng điện tử thay cho hợp đồng bằng văn bản (xe hợp đồng), do vậy không chịu sự ảnh hưởng của hệ thống biển báo hạn chế phạm vi hoạt động như xe taxi dẫn đến công tác tổ chức giao thông trong đô thị chưa đạt hiệu quả cao.

"Hiện nay chưa có chế tài để xử lý đối với đối tượng cung cấp phần mềm như Uber, Grab mà chỉ có thể tăng cường xử lý phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia Uber, Grab nếu có vi phạm", Bộ GTVT cho biết.

Bộ này cũng đưa ra ví dụ về việc Grab triển khai ứng dụng GrabShare (đi chung xe) không nằm trong thí điểm theo quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

Mặc dù Bộ GTVT đã có Văn bản số 4752/BGTVT-VT ngày 04/05/2017 và Văn bản số 6781/BGTVT-VT ngày 22/06/2017 về không áp dụng dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng đối với Công ty TNHH GrabTaxi nhưng Công ty vẫn tiếp tục triển khai, trong khi đó lại không có chế tài để xử lý đối với Công ty TNHH GrabTaxi về việc này”.

Tính đến thời điểm hiện tại có 4/5 địa phương chính thức tham gia thí điểm gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh (Đà Nẵng chưa triển khai thí điểm); có tổng cộng 10 đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng để thực hiện Hợp đồng vận tải điện tử triển khai các Đề án thí điểm theo quy định tại Quyết định số 24/QĐ-BGTVT.

Về số lượng đơn vị vận tải, tổng số hiện có: 866 đơn vị vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải) với 36.809 phương tiện tham gia thí điểm.

Trong đó trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 506 đơn vị vận tải, 03 nhà cung cấp phần mềm, với 21.601 xe tham gia thí điểm; thành phố Hà Nội có với 354 đơn vị vận tải, 07 nhà cung cấp phần mềm, với 15.046 xe tham gia thí điểm.

Tỉnh Quảng Ninh có 04 đơn vị vận tải, 02 đơn vị cung cấp phần mềm, với 62 xe tham gia thí điểm; tỉnh Khánh Hòa có 02 nhà cung cấp phần mềm (đồng thời là đơn vị vận tải), với 100 xe tham gia thí điểm.

Di Linh
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: