9 tháng trước

Các quỹ ngoại sang tay 3 triệu cổ phiếu VPBank

Trong ngày 22/11, các quỹ ngoại đã sang tay nhau 3 triệu cổ phiếu VPB, ước tính tổng giá trị giao dịch lên đến gần 120 tỷ đồng.

Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong ngày 22/11 hàng loạt quỹ ngoại đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 3 triệu cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, hai quỹ ngoại Mirae Asset Vietnam IPO Plus Professional Investment Privately Placed Investment Trust 1 và Fides Xin Moi B&I Private Investment Trust 3 đã chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phiếu cho Arjuna Fund PTE.LTD.

Cùng với đó các quỹ ngoại Fides Xin Zhao Private Investment Trust 1,3,4,5; Fides May Man Private Investment Trust 1; Yurie Vietnam Public Offered Securities Master Investment Trust và Yurie Vietnam IPO Specialized Investment Type Private Placement Investment Trust đã chuyển nhượng cho Ashoka PTE.LTD. 1,5 triệu cổ phiếu VPB.

Chi tiết các giáo dịch chuyển nhượng (Nguồn: VSD)

Với mức giá ước tính là giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/11 là 39.600 đồng/cp, tổng giá trị của các giao dịch chuyển nhượng này lên đến 118,8 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, thị giá cổ phiếu VPB tăng nhẹ và dừng ở mức 40.000 đồng/cp.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của Techcombank đạt 233.502 tỷ đồng, giảm 0,8%. Cho vay khách hàng và tiền gửi của khách hàng giảm lần lượt 3,7% và 4,1% lần lượt đạt 137.373 tỷ đồng và 166.323 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,93%, giảm nhẹ so với con số 2,06% trong quý II. Luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 3.890 tỷ đồng, xấp xỉ 97% kế hoạch năm.

Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: