Sự kiện hot
3 năm trước

Cen Land được chấp thuận tăng vốn lên gần 960 tỷ đồng

Với tỷ lệ tán thành gần 92%, phương án tăng vốn đã chính thức được cổ đông thông qua.

CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land, HOSE: CRE) đã thực hiện ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cũng như sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm.

CRE dự kiến phát hành gần 16 triệu cp CRE cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:02 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), thời gian thực hiện rơi dự kiến vào cuối năm 2020 - quý 1/2021, số lượng cổ phần được làm tròn đến hàng đơn vị. Sau khi hoàn tất phát hành, tổng vốn điều lệ của CRE sẽ tăng từ 800 tỷ đồng lên gần 960 tỷ đồng.

Nguồn tiền để thực hiện cho việc phát hành đến từ lãi sau thuế chưa phân phối trên BTCT riêng kiểm toán năm 2019 của CRE (ghi nhận 748 tỷ đồng) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành.

Về kết quả kinh doanh, công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán: CRE – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu là 602,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 62,98 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 6% và giảm tới 31% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 30% về chỉ còn 23% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp lý giải kết quả kinh doanh đi xuống do trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, doanh nghiệp đã dùng các biện pháp để kích cầu nhằm ổn định doanh thu dẫn đến chi phí giá vốn tăng lên, đồng thời doanh nghiệp cũng đầu tư vào công nghệ trong lĩnh vực bất động sản làm cho chi phí bán hàng tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.307,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 202,15 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 28% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 54% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận, còn cách khá xa so với kế hoạch năm tài chính 2020.

Tính đến thời điểm ngày 30/9, CRE có hơn 2.968 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 11% so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải thu dài hạn tăng 55%.

Nợ phải trả chỉ chiếm 30% tổng nguồn vốn, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng 57%, và dư nợ vay ngắn hạn tăng 71%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: