4 năm trước

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh giải ngân gói 30 nghìn tỷ đồng

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các ngân hàng tham gia gói tín dụng hỗ trợ nhà ở và Bộ Xây dựng, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao tiếp tục có các biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá cụ thể kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ về cho vay hỗ trợ nhà ở.

Ngân hàng Nhà nước cũng được yêu cầu phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu về nhà ở tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp, thời hạn phù hợp; không để tình trạng vướng mắc thủ tục và thời gian giải ngân lâu, ảnh hưởng tới việc vay và giải ngân.

Trên cơ sở đó hoàn thiện lại nội dung chương trình hỗ trợ nguồn vốn thực hiện việc cho vay kích cầu hướng tới người mua nhà của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Trong đó, cần tập trung làm rõ các nội dung về đối tượng áp dụng, lãi suất và thời hạn cho vay, nguồn vốn hỗ trợ, bảo đảm không trùng lắp các chương trình đang thực hiện, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, hạn chế việc lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đề đầu cơ, trục lợi.

Đây là hoạt động điều hành chỉ đạo chính sách linh hoạt của Chính phủ trước việc tiến độ giải ngân gói 30 nghìn tỷ đồng bị trì trệ và thủ tục cho vay phức tạp.

Hiện gói 30 nghìn tỷ đồng đã có 15 ngân hàng thương mại, bao gồm 5 ngân hàng thương mại quốc doanh và 10 ngân hàng thương mại cổ phần tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, với lãi suất vay ưu đãi 5%/năm, thời hạn vay kéo dài tới 15 năm.

Đánh giá của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội cho thấy, tốc độ giải ngân 6 tháng cuối năm 2014 tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn từ tháng 6/2014 trở về trước, nhất là sau khi Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP, trong đó đã mở rộng đối tượng cho vay, kéo dài thời hạn cho vay. Nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai tạo thêm nguồn cung cho thị trường.

Ninh Toàn
theo Xây dựng

Từ khóa: