4 tháng trước

Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc: Sai phạm chồng sai phạm?

Năm 2018, ông Nguyễn Quốc Bắc – Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc ( tỉnh Lâm Đồng) đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác phòng chống tham nhũng, nhưng chưa được xử lý triệt để... Đến đầu năm 2019, ông Bắc tiếp tục bị UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc triển khai dự án trên địa bàn…

Ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1934/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo ông Nguyễn Quốc Bắc – Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc về việc cho phép đơn vị thi công xây dựng trước khi chưa có kết quả trúng thầu, chưa kí hợp đồng thi công với đơn vị thi công tại 2 dự án gồm: Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính tập trung đường Huỳnh Thúc Kháng và công trình nâng cấp đường Cao Thắng.

Đến ngày 11/01/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Quốc Bắc.

Nhiều sai phạm của chủ tịch TP. Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc lần lượt được cơ quan chức năng chỉ rõ, trong đó có nhiều tuyến đường đến hiện tại người dân vẫn còn khiếu nại.
Nhiều sai phạm của chủ tịch TP. Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc lần lượt được cơ quan chức năng chỉ rõ, trong đó có nhiều tuyến đường đến hiện tại người dân vẫn còn khiếu nại.

Cụ thể, theo kết quả xác minh và chứng cứ mà đoàn xác minh thu thập được thì công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính tập trung đường Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức thi công trước khi có kết quả trúng thầu và trước khi ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu (ngày 08/5/2018 tiến hành kí hợp đồng thi công đường Huỳnh Thúc Kháng nhưng trước đó ngày 09/4/2018 đã cho thi công).

Còn đối với công trình nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc trong khi chưa đấu thầu, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, chưa kí hợp đồng thi công. Kết luận cũng nêu, việc thi công công trình nâng cấp đường Cao Thắng là do ông Trần Hoàng Ninh – Giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô I, tự bỏ vốn ra thực hiện để hỗ trợ cho địa phương khi chưa đấu thầu, chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, chưa ký hợp đồng thi công là không đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Bắc với cương vị là người đứng đầu UBND TP.Bảo Lộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đã thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan nhà nước theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 164, khoản 7, Điều 160 Luật xây dựng để xảy ra việc thi công Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính tập trung đường Huỳnh Thúc Kháng không đúng quy định pháp luật.

Kết luận tố cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị giao Sở Nội Vụ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Bắc về những sai sót trong việc triển khai thực hiện Dự án nâng cấp đường Cao Thắng xã Lộc Nga và Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính tập trung đường Huỳnh Thúc Kháng không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, giao UBND TP. Bảo Lộc tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân tại Phòng Quản lý đô thị TP. Bảo Lộc và Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP. Bảo Lộc và UBND xã Nga Lộc để xảy ra các vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác tham mưu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời xử lý các sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan tại 2 công trình trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, đầu năm 2018, kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc ông Nguyễn Quốc Bắc tại số 261/TB-TTr ngày 9/3/2018 đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong quản lý quy hoạch để xảy ra một số vấn đề như: Việc lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch của các đơn vị tư vấn chưa đảm bảo thời gian theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch; …

Về quản lý sử dụng kinh phí năm 2016 tại văn phòng HĐND và UBND TP. Bảo Lộc để xảy ra tình trạng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung khoán công tác phí cho các đối tượng không đúng quy định, dẫn đến chi khoán công tác phí sai quy định số tiền hơn 41 triệu, chi vượt quá dự toán hơn 133 triệu, việc thanh toán chế độ phụ cấp công vụ cho 58 trường hợp tại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND TP. Bảo Lộc chưa thực hiện đúng quy định tại điều 2 nghị định 34/2012/NĐ-CP với tổng số tiền 1.049,31 triệu đồng, …

Ngoài ra, kết luận cũng nêu nhiều vấn đề sai phạm khác như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 6 trường hợp thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ bổ nhiệm…Không có văn bản xin ý kiến của sở Nội vụ thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 4 trường hợp chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn là không đúng quy định…

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Kỳ Phương
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: