Sự kiện hot
3 năm trước

Chứng khoán Tiên Phong chào bán 100 triệu cổ phiếu

Tổng khối lượng phát hành là 100 triệu cổ phiếu, qua đó công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 11/6. Quyền mua có thể được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian 25/6 – 9/7. Thời gian đăng ký đặt mua từ 25/6 đến 16/7.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS, UPCoM: ORS) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Tổng khối lượng phát hành là 100 triệu cổ phiếu, qua đó công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 11/6. Quyền mua có thể được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian 25/6 – 9/7. Thời gian đăng ký đặt mua từ 25/6 đến 16/7.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với lượng vốn cần huy động 1.000 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến dùng để phát triển các nghiệp vụ kính doanh như bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán hay hoạt động tự doanh.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với lượng vốn cần huy động 1.000 tỷ đồng. Sau khi phát hành, số tiền thu được sẽ sử dụng cho việc phát triển các nghiệp vụ kính doanh như bổ sung vốn cho hoạt động cho vay margin, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán hay hoạt động tự doanh.

Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng thu được dành cho hoạt động cho vay margin, 400 tỷ đồng được chia đều cho hoạt động tự doanh cổ phiếu và trái phiếu, phần tiền còn lại sẽ được bố sung cho các hoạt động khác.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: