Sự kiện hot
3 năm trước

Chứng khoán VIX phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Trái phiếu phát hành trong hai đợt trên có kỳ hạn 3 năm và là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Số tiền tối đa 500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh.

Trái phiếu phát hành trong hai đợt trên có kỳ hạn 3 năm và là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Số tiền tối đa 500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm nay. Ngày phát hành dự kiến là 4/10. Lãi suất cố định 8%/năm, được trả định kỳ 1 năm/lần. 

Đầu tháng 9 vừa qua, Chứng khoán VIX đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và mua cổ phiếu phát hành thêm. Cụ thể, đơn vị dự kiến phát hành 19,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 15%. 

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch chào bán 127,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1. Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, số tiền dự thu về là 1.277 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 639 tỷ bổ sung cho nguồn vốn hoạt động tự doanh, 511 tỷ cho vay ký quỹ và 127,7 tỷ cho bảo lãnh phát hành.

Sau khi phát hành 146,8 triệu cổ phiếu với tổng tỷ lệ 115%, vốn điều lệ có thể tăng từ 1.277 tỷ đồng lên 2.745 tỷ đồng.

Trong quý 2/2021, VIX ghi nhận doanh thu đạt 356 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2020. Trong quý, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 265 tỷ đồng, tăng 116,9 tỷ đồng, tương đương mức tăng 79,2%. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính là 292 tỷ đồng, cùng kỳ khoản này chỉ là 19,3 tỷ đồng. VIX còn có khoản cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính là 71 tỷ đồng, gấp 2,8 lần quý II/2020.

Lãi từ cho vay và phải thu ở mức 36,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần quý II/2020. Doanh thu môi giới đạt 48,5 tỷ đồng, gấp 7,6 lần.

Trong khi đó, chi phí hoạt động cũng gấp 2,5 lần cùng kỳ và lên 206 tỷ đồng. Phần lỗ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng mạnh lên mức 180,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần, trong đó, lỗ bán tài sản tài chính là 88 tỷ đồng và chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính là 92 tỷ đồng.

Kết quả, VIX báo lãi sau thuế quý II đạt 107,8 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước (70,7 tỷ đồng). Mặc dù vậy, mức lợi nhuận này của VIX là thấp nhất trong vòng 4 quý vừa qua, đặc biệt là trong quý I/2021, công ty này lãi sau thuế đạt tới 319 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng năm 2021, doanh thu của VIX đạt 867 tỷ đồng, gấp 3,3 lần nửa đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 427 tỷ đồng và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm 2021.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản đạt 2.921 tỷ đồng, tăng 38% so với số cuối năm ngoái. Cho vay hoạt động margin ở mức gần 1.100 tỷ đồng, tăng 59% so với cuối năm trước và chỉ tương đương so với cuối quý I.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: