8 năm trước

Clip vui: Có dám không?

Có một chiếc nút đỏ kì lạ đặt giữa quảng trường lớn thách thức người đi đường, tuy nhiên, rất ít người dám thử ấn chiếc nút đó.

Có một chiếc nút đỏ kì lạ đặt giữa quảng trường lớn thách thức người đi đường, tuy nhiên, rất ít người dám thử ấn chiếc nút đó.

Chiếc nút đỏ kèm theo một lời khiêu khích: "Nhấn nút để xem một màn kịch tính"

Một lúc lâu sau, mới có người dám thử.

Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Moonie

Từ khóa: