khoảng 1 năm trước

Công đoàn Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội: Đổi mới và nâng cao công tác đào tạo, tập huấn cán bộ

Vừa qua, Công đoàn Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho cán bộ công đoàn tại Công ty mẹ- Tổng công ty từ cấp tổ trưởng Công đoàn trở lên tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tham gia lớp học 85/106 cán bộ công đoàn được trau dồi hai nội dung: Hướng dẫn về nghiệp vụ công tác tổ chức và hoạt động công đoàn cấp cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và Hướng dẫn các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Đỗ Xuân Hạ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia- Rượu-Nước giải khát Hà Nội.

Công đoàn Tổng công ty vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ VN 

Hiện nay, cán bộ công đoàn tại Công ty mẹ - Tổng công ty đều kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo nghiệp vụ công đoàn, hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm, thói quen. Để khắc phục tình trạng này, Công đoàn Tổng công ty đã tăng cường tổ chức các lớp đào đào, tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ mới tham gia công tác công đoàn, thường kỳ Công đoàn Tổng công ty đều tổ chức tập trung cho các cán bộ Công đoàn từ cấp tổ trưởng trở lên.

Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Một là đào tạo, tập huấn cho cán bộ công đoàn thấy nội dung nào là cần thiết, xác định đối tượng đào tạo để lựa chọn nội dung, chuyên đề ưu tiên trong đào tạo, tập huấn. Cán bộ công đoàn các cấp có số lượng lớn, thường xuyên thay đổi, nhiều người mới được bầu làm công đoàn, chưa có khái niệm, hiểu biết về công đoàn, về chức năng nhiệm vụ của công đoàn, cho nên cần tập trung tập huấn cho nhóm đối tượng này.

Hai là, tài liệu tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng: Cần thống nhất biên soạn bộ tài liệu. tài liệu giảng dạy cần nghiên cứu, xác định cho từng loại đối tượng, đặc biệt ở cơ sở cán bộ công đoàn hầu hết kiêm nhiệm, với nhiều trình độ khác nhau nên cách viết phải đơn giản, ngắn gọn.

Ba là, cần sử dụng các phương pháp tích cực trong đào tạo, tập huấn là phương pháp tối ưu hiện nay: Với phương pháp này sẽ không gây nhàm chán, nặng nề trong mỗi buổi học và chất lượng tiếp thu bài giảng thông qua làm việc, thảo luận nhóm được nâng cao.

Hoàng Nhung

Theo TT&PT

Từ khóa: