Sự kiện hot
3 năm trước

Đầu tư IDJ phát hành 73,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

HĐQT cũng trình phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng dự kiến phát hành 73,5 triệu cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên 1.470 tỷ đồng.

Đầu tư IDJ phát hành 73,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Ảnh 1

Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)  công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường năm 2021 với mục tiêu tổng doanh thu 1.067 tỷ đồng, tăng 145% so với năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 186% lên 225 tỷ đồng, nếu đạt được đây sẽ là mức lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp.

HĐQT cũng trình phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). 

Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp, số tiền thu về dự kiến 735 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào các dự án đang triển khai. Thời gian thực hiện trong quý III. Tổng khối lượng dự kiến phát hành 73,5 triệu cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên 1.470 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là doanh nghiệp cũng mới hoàn tất phương án chào bán 32,6 triêu cổ phiếu để tăng vốn 100%. Thời gian kết thúc đợt chào bán là 26/2. Lượng cổ phiếu này chưa được niêm yết bổ sung trên HNX.

Năm 2020, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần tăng 9% lên 410 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 171% lên gần 79 tỷ đồng. Với kết quả đó, HĐQT đề xuất mức chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Khối lượng phát hành trả cổ tức là 6,68 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 735 tỷ đồng. Nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2020. Thời gian thực hiện trong quý II.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: