Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) mua lại 2 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phiếu, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển theo BCTC riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021, tổng cộng gần 360 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án mua lại cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Theo đó, SIP sẽ mua lại 2 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ. Giá mua không qua 180.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự chi tối đa 360 tỷ đồng cho hoạt động mua lại cổ phiếu. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý III và IV sau khi UBCK chấp thuận. Phương thức giao dịch có thể thỏa thuận và khớp lệnh.

Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phiếu, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và quỹ đầu tư phát triển theo BCTC riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021, tổng cộng gần 360 tỷ đồng.

Đầu tư Sài Gòn VRG hiện có vốn 929 tỷ đồng, nếu hoàn tất mua 2 triệu cổ phiếu vốn điều lệ sẽ giảm xuống 909 tỷ đồng. Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố đã nhận hồ sơ niêm yết 92,9 triệu cổ phiếu SIP vào ngày 11/8.

Trong quý II vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.666 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng 39% nên lãi gộp đạt 328 tỷ đồng, tăng 155%. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,8% lên 19,7%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 19% xuống 118 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cho vay giảm. Chi phí tài chính 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hoàn nhập 127 tỷ đồng (hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh). Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 327 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 2.997 tỷ đồng, tăng 37%; lãi ròng 513 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh nghiệp vượt 5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tại thời điểm cuối quý II, doanh nghiệp có 331 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, tăng thêm 77 tỷ so với đầu năm; doanh thu chưa thực hiện dài hạn 9.873 tỷ đồng, tăng thêm 763 tỷ đồng. Tổng doanh thu chưa thực hiện đạt 10.204 tỷ đồng, tương đương 58,6% tổng tài sản. Đây là những khoản doanh thu nhận trước tiền thuê đất, nhà xưởng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: