5 năm trước

Điều gì đã ảnh hưởng đến suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc tại Việt Nam?

Bộ Xây dựng vừa tổng hợp và phân tích suất vốn đầu tư các dự án xây dựng đường ô tô cao tốc đã và đang triển khai thực hiện trong thời gian qua. Theo các chuyên gia, chi phí đầu tư xây dựng đường cao tốc tại Việt Nam chịu ảnh hưởng của các yếu tố sau:

Điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp nên phải xây dựng nhiều công trình cầu, cống, phải xử lý nền đất yếu, xử lý sụt trượt, kiên cố hóa công trình với khối lượng lớn;

Đặc điểm canh tác nông nghiệp và quy hoạch dân cư sống tập trung đông nên phải xây dựng nhiều công trình cầu vượt, cống chui dân sinh và các nút giao, đường gom, đường nối, các công trình phụ trợ;

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cao, việc tổ chức thực hiện thường chậm trễ làm chậm tiến độ và tăng chi phí;

Thời gian xây dựng dự án bị kéo dài do giải phóng mặt bằng, do thiếu vốn... làm tăng chi phí đầu tư do trượt giá, biến động giá;

Nguồn cung cấp vật liệu không ổn định, chủ đầu tư thiếu chủ động trong chuẩn bị nguồn vật liệu nên giá vật liệu thường biến động lớn khi triển khai xây dựng, phát sinh chi phí;

Việc xác định các chủ trương đầu tư, áp dụng tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc không phù hợp với điều kiện cụ thể của từng dự án cũng ảnh hưởng tới chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Nhiều loại máy móc, thiết bị thi công và các loại nguyên, nhiên vật liệu chủ yếu đều phải nhập khẩu; các dự án xây dựng đường cao tốc có tổng mức đầu tư lớn nên thường huy động nguồn vốn vay (ODA, OCR, vay thương mại) nên phải chịu thêm lãi vay và các điều kiện vay, làm tăng chi phí đầu tư.

Từ việc phân tích những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến suất vốn đầu tư đường ô tô cao tốc ở Việt Nam nêu trên, để quản lý chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án xây dựng đường ô tô cao tốc, trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và chuyên ngành giao thông, như: Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Sở xây dựng, Sở Giao thông tại các địa phương...

Vì vậy, để khắc phục các tồn tại trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng nói chung và trong đầu tư xây dựng giao thông nói riêng, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức xây dựng và công bố suất đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình hiệu quả hơn.

Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển và quản lý khai thác đường ô tô cao tốc. Hoàn chỉnh tiêu chuẩn thiết kế, định mức kinh tế - kỹ thuật đường ô tô cao tốc cho phù hợp, đảm bảo các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc...

Tố Anh
theo GĐ&XH

Từ khóa: