3 năm trước

Doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng đua nhau ra đời

Trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ngành kinh doanh bất động sản là 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3%; ngành tài chính...

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 6/2017, có 10.742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.562 tỷ đồng; so với tháng trước, giảm 1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% về số vốn; so với cùng kỳ năm 2016, tăng 10,05% về số doanh nghiệp và tăng 41,2% về số vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng trước, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký trong các tháng kể từ tháng 3/2017 đến nay đều đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014-2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 61.276 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 596.196 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng qua là 1.455.382 tỷ đồng, bao gồm: 596.196 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là và 859.186 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn (có 18.104 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn).

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp, công ty cổ phần có tỷ trọng cao nhất với 25,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên với 8,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên với 6,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh với 4,8 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân với 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, kinh doanh bất động sản có 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37,2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 318 doanh nghiệp, tăng 30,9%; Giáo dục và đào tạo có 1.597 doanh nghiệp, tăng 30,4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 442 doanh nghiệp, tăng 23,1%..., duy nhất chỉ có lĩnh vực Vận tải kho bãi có 3.068 doanh nghiệp, giảm 5,5%.

Hoà Lộc
Theo Doanh Nghiệp Việt Nam

Từ khóa: