8 năm trước

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, sáng 22-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, sáng 22-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng; đồng thời chỉ rõ: Xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, là nhiệm vụ then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Do vậy, công việc của Ban Tổ chức Trung ương là rất quan trọng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại
buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương sáng 22-11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được, đóng góp quan trọng vào công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng được giao trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng định hướng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ; tích cực chuẩn bị quy hoạch cán bộ; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, đổi mới quy trình làm công tác cán bộ, khắc phục tính hình thức và những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, tình trạng chạy chức chạy quyền, lợi dụng mối quan hệ thân quen, lợi ích nhóm...

Theo NLD

Từ khóa: