Sự kiện hot
4 tháng trước

Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024

Mới đây, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tích cực phối hợp với cấp trên, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và đặc biệt Nhân dân 9 xã địa bàn biên phòng của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức thành công “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Hướng đến Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày “Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2024), nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn năm 2024 trên địa bàn các xã Biên phòng. Chủ trương đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; góp phần nâng cao nhận thức cho Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn tích cực phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn tích cực phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

 Đồng thời ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân năm 2024, tạo sức lan tỏa sâu rộng về các hoạt động ngày hội “Biên phòng toàn dân” ở địa phương. Vừa qua, tại xã Cổ Đạm thuộc (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Lạch Kèn - Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với 9 xã địa bàn biên phòng của huyện tổ chức ngày hội “Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Các vị đại biểu tham gia Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Các vị đại biểu tham gia Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm qua Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tham mưa cho huyện uỷ nhiều chủ tr­ư­ơng lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân” trong toàn huyện Nghi Xuân. “Ngày Biên phòng toàn dân” thực sự đã trở thành ngày hội lớn của toàn Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn; nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, sôi nổi đi vào chiều sâu góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát huy được sức mạnh đông đảo của toàn dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024 - Ảnh 1

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Chương trình.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Chương trình.

Đơn vị tích cực phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là các văn bản pháp luật có liên quan đến biên giới, biển đảo và nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia cho mọi tầng lớp Nhân dân tập trung các xã ven biển thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân.

Theo đó, đã có trên 50 đợt tuyên truyền tập trung, 100 buổi tuyên truyền lồng ghép, phát tờ rơi; phối hợp với các tổ chức khác như Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Văn phòng Thanh tra nghề cá, Đoàn thanh niên... với hàng ngàn lư­ợt người dân tham gia. Các cấp ủy Đảng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nâng cao nhận thức cho Cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang những quan điểm, chủ trương, giải pháp về xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024 - Ảnh 2

Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” là dịp để ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện ngày hội “Biên phòng toàn dân”.

Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” là dịp để ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện ngày hội “Biên phòng toàn dân”.

Đồn còn làm tốt công tác tham mưu cho huyện trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Đặc biệt là tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tham mưu cho UBND huyện Nghi Xuân thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đến tận thôn, xóm; đến nay tại 9 xã biên phòng trên địa bàn huyện đã thành lập 91 “Tổ tự quản an ninh trật tự” với 500 thành viên và 21 “Tổ tàu, thuyền an toàn” có 105 phương tiện với 105 thành viên. Các tổ cơ bản ổn định về thành viên, góp phần cụ thể hóa và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an nình biên giới quốc gia, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn huyện.

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng kỷ niệm chương, giấy khen.

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng kỷ niệm chương, giấy khen.

Trong Chương trình để ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện ngày hội “Biên phòng toàn dân” năm 2024, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 1 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân.

Vũ Cừ - Anh Hiểu

Theo KT&ĐU

Từ khóa: