6 năm trước

Đồng Tháp: Khiếu nại từ “phương án bồi thường” của chính quyền Thị xã

Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã có văn bản ngày 13/02/2013 chuyển nội dung khiếu nại (KN) việc UBND TX Hồng Ngự “bồi thường thiếu đất thu hồi” của ông Nguyễn Văn Đông

Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã có văn bản ngày 13/02/2013 chuyển nội dung khiếu nại (KN) việc UBND TX Hồng Ngự “bồi thường thiếu đất thu hồi” của ông Nguyễn Văn Đông và “hủy tiêu chuẩn tái định cư không đúng” của ông Nguyễn Văn Phong đến UBND tỉnh Đồng Tháp để giải quyết theo quy định của pháp luật.

* UBND tỉnh đề nghị cung cấp hồ sơ để kiểm tra giải quyết vụ việc


Tuy nhiên, đã hơn 3 tháng nay, Trụ sở tiếp công dân và ông Đông, ông Phong chưa nhận được văn bản giải quyết của chính quyền địa phương…

Theo đơn KN của các ông Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn Phong, trước đây bà Hoa - vợ ông Nguyễn Văn Đông có 17.727m2 đất đã được chính quyền địa phương cấp CNQSD. Quá trình canh tác, vợ chồng ông Đông đã “khai phá thêm đìa lạn tự nhiên”, nâng phần đất sử dụng thực tế lên hơn 22.000m2. Trong phần đất này, năm 1999 vợ chồng ông Đông đã chuyển nhượng 5.000m2 cho cháu là ông Phong. Tuy nhiên đến ngày 16/10/2003, khi toàn bộ phần đất bị thu hồi để thực hiện Dự án khu dân cư Bờ Đông, tổ khảo sát đo đạc của Ban bồi thường GPMB huyện (nay là TX) Hồng Ngự đã ghi chung phần đất thu hồi “Đông + Phong” với diện tích chỉ có 18.413m2, nên cả hai ông Đông và Phong không ký biên bản. Đến nay, vợ chồng ông Đông KN diện tích đất bị thu hồi “bồi thường còn thiếu 3.600m2”, trong khi ông Phong KN “chưa được nhận nền tái định cư” khi thu hồi đất.

Thực tế, ngày 17/12/2010 UBND TX Hồng Ngự có Quyết định 3974/QĐ giải quyết KN với ông Phong nhưng lại cho rằng, “do toàn bộ diện tích đất thu hồi của ông Phong và ông Đông trước đây đều đứng tên bà Hoa, nên hủy kết quả bốc thăm nền tái định cư của ông Phong để chuyển cho bà Hoa. Khi ông Phong KN tiếp, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Quyết định 350/QĐ ngày 03/8/2012 “chuẩn y quyết định” vừa nêu vì cho rằng, UBND TX Hồng Ngự “đã thực hiện đúng trình tự thủ tục” thu hồi đất và bồi thường tái định cư theo quy định pháp luật. Còn đối với vợ chồng ông Đông, ngày 08/7/1011, UBND TX có Quyết định 63/QĐ cho rằng, khi thực hiện dự án vợ chồng bà Hoa được bồi thường 18.413m2 là “nhiều hơn đất sổ đỏ” được cấp, đồng thời “trước đây bà Hoa đã thống nhất” nhận tiền, nên UBND TX “bác đơn KN” yêu cầu bồi thường 3.600m2 đất bổ sung. KN lên cấp trên, vợ chồng ông Đông cũng nhận được Quyết định 340/QĐ ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Tháp “chuẩn y quyết định bác đơn KN” của UBND TX Hồng Ngự vì cho rằng, xác minh vợ chồng ông yêu cầu bồi thường bổ sung 3.600m2 đất “do lấn chiếm mương” là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Bà Hoa cho biết, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự Lê Hùng Cường và nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện Lâm Ngọc Dung “vận động gia đình bà cứ nhận tiền tạm ứng đền bù sau đó sẽ chỉ đạo đo đạc lại để hợp thức hóa thủ tục”. Ngày 23/8/2004, sau khi nhận tạm ứng 459.367.524 đồng vợ chồng bà Hoa đã nhiều lần gửi đơn đề nghị đo đạc lại diện tích đất thực tế, nhưng chính quyền TX “không thực hiện lới hứa” nên việc bồi thường đất còn thiếu 3.600m2. Đối với việc hỗ trợ tái định cư, theo quy định hộ có đất bị thu hồi, từ 1.000m2 đến 2.000m2 được bố trí 1 nền, từ 5.000m2 đến 10.000m2 bố trí 2 nền, từ 10.000m2 trở lên được 3 nền tái định cư. Sau khi đưa ra “danh sách những hộ có đất bị thu hồi” có tên mình, ông Phong cho rằng việc UBND TX Hồng Ngự hủy kết quả bốc thăm nền tái định cư đối với hơn 5.000m2 đất của gia đình ông đã mua là vô lý. Tại khu dân cư Bờ Đông nhiều người cho biết, quá trình thực hiện dự án, chính quyền huyện Hồng Ngự trước đây không ban hành các quyết định thu hồi và bồi thường đất đến từng hộ gia đình. Người dân nghi ngờ, việc xác định đất thu hồi “được tiến hành tùy tiện theo danh sách là cơ hội cho một số người thông đồng chèn tên” để nhận bồi thường và nền tái định cư, dư luận đang mong chính quyền tỉnh làm rõ.

Trong quá trình giải quyết KN, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan cũng đã chủ trì cuộc họp tiếp xúc với ông Đông chồng bà Hoa và ông Phong vào ngày 01/10/2012. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Chủ tịch tỉnh “giữ nguyên cách quyết giải quyết bác đơn KN” do UBND tỉnh đã ban hành. Riêng việc ông Đông KN “Dự án khu dân cư Bờ Đông có nhiều sai sót và thiếu công bằng giữa các hộ dân”, Chủ tịch tỉnh giao UBND TX Hồng Ngự kiểm tra và giải quyết theo đúng quy định pháp luật, trả lời cho ông Đông và báo cáo kết quả lên UBND tỉnh. Sau buổi tiếp xúc với Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, ông Đông tìm được bằng chứng: Ngày 24/7/2004, Hội đồng bồi thường GPMB của UBND huyện (nay là TX) Hồng Ngự đã lập “Phương án đền bù bổ sung” cho hàng chục hộ tại khu dân cư Bờ Đông. Theo đó, ngoài 5 trường hợp được “bồi thường bổ sung do chênh lệch đo đạc” không chính xác, Hội đồng bồi thường GPMB đã bổ sung “diện tích bồi thường 15.575m2 do lấn mương và kênh” cho 19 hộ dân, nhưng phần đất 3.600m2 “cũng bị cho là do lấn chiếm mương” của vợ chồng ông Đông không được đưa vào phương án bồi thường bổ sung.

Trước tài liệu được cho là “chứng cứ không công bằng”, vợ chồng ông Đông và ông Phong tiếp tục gửi đơn KN đến các cơ quan chức năng. Trong đơn KN gửi Thủ tướng Chính phủ, vợ chồng ông Đông nêu vấn đề “Tại sao khi đo đạc thiếu đất, gia đình chúng tôi đã KN mà không giải quyết, đến khi san lấp xong mặt bằng xóa bỏ hiện trạng mới cho rằng phần đất thiếu là do lấn chiếm kênh rạch?”; và “Vì sao trong cùng một dự án mà chính quyền địa phương giải quyết bồi thường bổ sung cho những hộ lấn chiếm kênh rạch khác mà không giải quyết bồi thường bổ sung cho gia đình chúng tôi?”.

Ngày 14/5/2013, chúng tôi có mặt tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp. Trước vấn đề vợ chồng ông Đông cũng như ông Phong tiếp tục KN với tình tiết mới, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng phòng Tiếp công dân (của Văn phòng UBND tỉnh) Nguyễn Thị Thủy đã đề nghị chúng tôi “cung cấp hồ sơ KN để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho kiểm tra và sẽ có văn bản trả lời giải quyết” vụ việc.

Trúc Lâm
theo Thanh tra

Từ khóa: