3 tháng trước

Dự án nâng cấp đê tả sông Luộc, Hưng Yên: Vội chọn nhà thầu khi chưa bố trí đủ vốn?

Gói thầu số 6 Thi công xây dựng các hạng mục công trình (đoạn từ K120+600 đến K127+000 đê tả sông Hồng và đoạn từ K18+00 đến K20+700 đê tả sông Luộc) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (đoạn từ K120+600 đê tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc) tỉnh Hưng Yên có giá trị hơn 164 tỷ đồng đã chọn được nhà thầu thực hiện nhưng nghi vấn có dấu hiệu “dàn xếp” thông thầu vẫn chưa được làm sáng tỏ!

Ngày 6/6/2019, ông Hồ Trọng Khải - Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên) đã ký Quyết định số 38/QĐ-ĐĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát - Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm. Giá trúng thầu là 164.719.138.000 đồng (Một trăm sáu mươi tư tỷ bảy trăm mười chín triệu một trăm ba tám nghìn đồng), hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện là 240 ngày.

Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (đoạn từ K120+600 đê tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc) tỉnh Hưng Yên.
Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (đoạn từ K120+600 đê tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc) tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, tại điều 2 nêu rõ quyết định này lưu ý là nhà thầu chỉ được phép thực hiện Gói thầu sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phân bổ vốn cho Dự án giai đoạn 1 theo lý trình mới hoặc được cấp quyết định đầu tư cho phép.

Trường hợp chưa được đồng ý về nguồn vốn phân bổ cho giai đoạn 1 theo lý trình mới sẽ không được triển khai thực hiện và kết quả lựa chọn nhà thầu không có giá trị, nhà thầu phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu và không có khiếu nại, kiến nghị. Ngoài ra, căn cứ vào nguồn vốn, chủ đầu tư sẽ giao mặt bằng thi công tương ứng với nguồn vốn được bố trí cho gói thầu.

Đồng nghĩa với việc tại thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn phân bổ cho giai đoạn 1 theo lý trình mới phê duyệt điều chỉnh chưa được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận.

Trong khi đó, theo khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 về các hành vi bị cấm trong đấu thầu nêu rõ: Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Gói thầu đã lựa chọn xong nhà thầu mà nguồn vốn vẫn chưa được chấp thuận phân bổ? Chủ đầu tư/bên mời thầu đã làm đúng quy định hay chưa?

Để làm rõ thông tin phản ánh trên, ngày 16/7/2019, phóng viên đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão (QLĐĐ&PCLB) tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, sau khi phóng viên xuất trình giấy tờ thẻ nhà báo, giấy giới thiệu và nội dung đăng ký làm việc, ông Hồ Trọng Khải - Chi Cục trưởng đã từ chối làm việc với lý do “phải có nội dung đăng ký làm việc phải có lãnh đạo cơ quan ký thì tôi mới làm việc, còn Luật Báo chí quy định không phải là tất cả, đất nước này không phải có nguyên Luật báo chí”.

Liên lạc trao đổi với ông Đỗ Minh Tuân – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên thì phóng viên nhận được thông tin: “Tôi không nắm được vì tôi mới về nhận nhiệm vụ ở Sở, trước đó tôi là Chủ tịch thị xã Mỹ Hào”.

Về thông tin phóng viên phản ánh, việc ông Hồ Trọng Khải - Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên) cứng nhắc trong việc phát ngôn báo chí không cung cấp thông tin liên quan tới dự án, ông Tuân cho biết: “Thực chất, dự án do Chi cục là chủ đầu tư, còn nếu đơn vị không làm việc được với Chi cục có thể cơ quan báo chí liên hệ đặt lịch làm việc bên UBND tỉnh Hưng Yên. Còn chỗ ông Khải vì tuổi cũng cao và sắp về hưu, cũng có thể cá tính như vậy, việc trả lời báo chí và cung cấp thông tin là trách nhiệm của ông Khải phải làm, còn ông Khải không làm việc thì mình không bắt buộc được”.

Ai có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí?

Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 về Quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ: “Điều 7. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của cơ quan hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

2. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của cơ quan mình”.

Sơn Thủy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: