7 tháng trước

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Châu Đức: Phó Chủ tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu rà soát thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường “vượt mặt”!

Chưa xây dựng xong phương án kỹ thuật và dự toán để trình UNBD tỉnh, chưa có ý kiến của Sở Tài chính, chưa có quyết định phê duyệt chính thức của tỉnh, dự án mới chỉ ở chủ trương. Thế nhưng Sở Tài nguyên Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu đã thông báo ký hợp đồng Liên doanh với đơn vị thi công tại dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với tổng dự toán của dự án là hơn 118 tỷ đồng.

Như Hoà Nhập đã phản ánh, dấu hiệu cho thấy Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu có dấu hiệu vượt mặt, “tiền trảm hậu tấu” khi thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức. 
 

Cụ thể tại văn bản 7138/STNMT – KHTC ngày 12/12/2018, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ký gửi các đơn vị liên quan về việc “hỗ trợ, tạo điều kiện thi công, công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức”. 

Vượt mặt! 

Cũng trong văn bản này, Sở Tài nguyên & Môi trường ghi rõ: “Thực hiện chỉ sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu tại công văn số 10683/UBND-VP ngày 23/10/2018 về việc chủ trương thực hiện công trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức. Theo đó, sở Tài nguyên & Môi trường giao cho Liên danh trung tâm kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Công ty cổ phần Hưng Quốc thực hiện công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại hợp đồng số 05/HĐNT/STNMT-TTKT-LD ngày 06/12/2018”. 

Nhưng điều khiến dư luận dặt ra nghi vấn khi dự án chưa được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng. Theo tìm hiểu, ngày 25/12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường mới có tờ trình số 7495/TTr-STNMT về việc đề nghị phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tự toán kinh phí và đặt hàng nhà nước thực hiện công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đại chính trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Và cũng trong ngày 25/12/2018 Sở Tài chính Bà Rịa – Vũng Tàu cũng mới gửi công văn số 4977/ST-TCHCSN tới UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Liệu có dự án “bỏ túi”?

Vào ngày 25/12/2018, sau khi nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, và công văn của sở Tài chính, dường như ngay lập tức UBND tỉnh Bà Rịa Vung Tàu cũng ban hành Quyết định số 3669/QĐ-UBND quyệt định về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh phí và dặt hang nhà nước thực hiện công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Phải chăng Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu đã “vượt rào”, tiền trảm hậu tấu khi thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Châu Đức. Bởi trước đó, ngày 6/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng với liên danh Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu – Công ty Hưng Quốc. 

Công ty Cổ phần Hưng Quốc, MST 0102051677 có địa chỉ trụ sở chính: Số nhà A8, khu tập thể Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Qua tìm hiểu được biết, trong năm 2018, Công ty Cổ phần Hưng Quốc, ngoài ký hợp đồng số 05/HĐNT/STNMT-TTKT-LD, còn ký thêm với Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu 2 hợp đồng khác, gồm: Hợp đồng số 22.08/2018/HĐĐH-TNMT-LD ký ngày 23/8/2018 và Hợp đồng số 26.08/2018HĐĐH-TNMT-LD ký ngày 26/12/2018, sau đó ngày 18/1/2019, công ty Hưng Quốc đã mang hợp đồng này đi thế chấp tại ngân hàng.


Liên quan đến việc giám sát thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Châu Đức, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết, ông biết nhưng không nắm rõ, ông có nắm được việc này qua báo chí phản ánh. Ông Khoa cho biết chưa thấy chính quyền báo cáo việc này. Trong vai trò giám sát của HĐND, ông Khoa cho biết, chưa có ai báo cáo nên không có quan điểm. Việc này do UBND xử lý, khi nào có thông tin ông sẽ cung cấp. 

Để rộng đường dư luận, PV Hoà Nhập đã trao đổi với ông Nguyễn Thành Long Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Ngày 12/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà rịa Vũng Tàu cho ông Nguyễn Thành Long từ ngày 1/8/2019) một số thông tin cần làm rõ: Việc sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng đặt hàng trước khi có sự phê duyệt của tỉnh có phải là sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng? Đồng thời, dự án sử dụng ngân sách nhà nước lên tới 118 tỷ đồng, vậy dự án có phải đấu thầu công khai không? Cơ sở pháp lý nào để UNBD tỉnh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng đặt hàng cho liên danh Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng tàu – Công ty Hưng Quốc? 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ông Long cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan cho rà soát, kiểm tra theo phản ánh và sẽ trả lời sau ngày 1/8/2019. 

Theo Hòa Nhập

Từ khóa: