5 năm trước

EC thông qua chương trình của Đan Mạch về hỗ trợ tăng trưởng

Ngày 5/8, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua chương trình quốc gia của Đan Mạch nhằm triển khai Quỹ xã hội châu Âu (ESF) giai đoạn 2014-2020.

Với ngân sách 400 triệu euro, trong đó 200 triệu euro do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, chương trình sẽ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại tất cả các khu vực của Đan Mạch, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng thông minh, bền vững và gắn kết của Chiến lược châu Âu đến năm 2020.

Ủy viên EU phụ trách việc làm, các vấn đề xã hội và hội nhập Laszlo Andor bày tỏ sự khen ngợi Chính phủ Đan Mạch đã giúp EC thông qua một cách nhanh chóng chương trình đầu tiên triển khai với nguồn vốn từ ESF giai đoạn 2014-2020. Quỹ này sẽ giúp các công dân nâng cao kỹ năng thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy việc làm và năng suất lao động.

Ngày 5/5 vừa qua, EC đã thông qua thỏa thuận đối tác với Đan Mạch, tạo cơ sở cho việc sử dụng các nguồn quỹ cơ cấu trong nước và đầu tư châu Âu giai đoạn 2014-2020. Đan Mạch cũng là quốc gia thành viên đầu tiên của EU được thông qua thỏa thuận đối tác.

ESF chiếm 50% tổng nguồn tài chính cho chính sách gắn kết của Đan Mạch. Tổng kinh phí của FSE sẽ được dành cho bốn ưu tiên phát triển của Đan Mạch là đào tạo nghề và giáo dục đại học (150,3 triệu euro), thành lập doanh nghiệp và tạo việc làm (144,7 triệu euro), hội nhập bằng giáo dục và việc làm (80,1 triệu euro) và di chuyển xuyên quốc gia (5,6 triệu euro).

ESF giữ vai trò cốt lõi trong việc hỗ trợ đầu tư của các quốc gia thành viên cho con người, tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu khi đang thoát khỏi khủng hoảng. Hàng năm, FSE hỗ trợ 15 triệu người nâng cao kỹ năng, gia nhập thị trường lao động, giảm đói nghèo và tăng cường hiệu quả của hệ thống hành chính công.

Hương Giang
theo Vietnam+

Từ khóa: