khoảng 1 tháng trước

FPT kết thúc năm 2019 bằng lợi nhuận hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 20,9%

FPT đã có một năm kinh doanh thành công, với doanh thu trên 27.700 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế trên 4.600 tỷ đồng. Đóng góp lớn cho lợi nhuận của Tập đoàn là khối Công nghệ, với lợi nhuận trước thuế gần 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30%.

Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2019. Theo đó, năm 2019, doanh thu FPT đạt 27.717 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ, vượt 4% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 4.665 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, vượt 5% kế hoạch năm.

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.912 tỷ đồng và 3.135 tỷ đồng, tăng 21,0% và 19,7% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.220 đồng, tăng 19,0%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 16,8% (năm 2018 đạt 16,6%).

Báo cáo của FPT cho thấy, Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT. Năm 2019, khối này ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 15.783 tỷ đồng và 1.973 tỷ đồng, tăng tương ứng 17,8% và 29,9% so với cùng kỳ. 

Trong khi đó, Khối Viễn thông của FPT đạt 10.398 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,7%; và đạt 1.808 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 9.789 tỷ đồng và 1.488 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,0% và 30,2% so với cùng kỳ.

Còn nếu tính theo thị trường, năm 2019, các mảng kinh doanh của FPT tại thị trường nước ngoài mang về 11.452 tỷ đồng doanh thu, tăng 25,7%, chiếm 41% doanh thu của Tập đoàn. 

Trong đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài của Khối Công nghệ đóng góp 10.848 tỷ đồng, tăng 28,5%. Thị trường Mỹ và thị trường Châu Á - Thái Bình Dương của Khối Công nghệ là điểm sáng khi lần lượt tăng trưởng ấn tượng 47% và 43% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế từ các thị trường nước ngoài đạt 1.894 tỷ đồng, tăng 26,9%, chiếm 41% lợi nhuận trước thuế của FPT. Trong đó, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của Khối Công nghệ đóng góp 1.723 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2018.

Như vậy, có thể thấy, FPT đã có một năm kinh doanh thành công, khi mà cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng ở mức cao và vượt kế hoạch năm.

Năm 2019 cũng ghi nhận sự thay đổi quan trọng của FPT, đó là thực hiện thành công việc chuyển giao thế hệ, khi ông Nguyễn Văn Khoa đảm nhận vị trí Tổng giám đốc thay cho ông Bùi Quang Ngọc. Kết quả kinh doanh của năm 2019 càng khẳng định điều này.

Năm 2020, với chiến lược chuyển đổi số, FPT kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận cao của năm 2019, trong đó Khối Công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Tập đoàn.

Nhã Nam
Theo Báo Đầu tư

Từ khóa: